Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών δεδομένων


1. Προστασία προσωπικών δεδομένων
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και σέβεται το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας.
Για να παρέχουμε υπηρεσίες προς τα μέλη μας, θα πρέπει να κρατήσουμε προσωπικά δεδομένα.
Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία
Ο Σύλλογος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας, δεν παρέχει τις προσωπικές πληροφορίες των μελών σε τρίτους, με την εξαίρεση των εκ του νόμου οριζομένων προβλέψεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας και οι επισκέπτες των ιστοσελίδων οφείλουν να διαβάσουν με προσοχή τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλουν να σταματήσουν τη χρήση τους.

2. Σχετική νομοθεσία
Παράλληλα με τα επιχειρησιακά και εσωτερικά συστήματα πληροφορικής τou Συλλόγου μας, ο ιστότοπος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την ακόλουθη εθνική και διεθνή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των χρηστών:
• Νόμος 4624/2019 "Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις".
• Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
• Κανονισμός 2018 (2016/679) για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)
• Νόμος περί προστασίας δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου του 1988 (DPA)

3. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα των μελών μας για να παρέχουμε υπηρεσίες προς τα μέλη μας. Τα δεδομένα συλλέγονται είτε κατά τη διαδικασία της καταχώρισης online από το site dskavalas.gr, είτε κατά την διαδικασία εισαγωγής των στη γραμματεία του συλλόγου.
Τα δεδομένα περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα εξής στοιχεία: Επίθετο, Όνομα, Στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, email, ΑΦΜ.
Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτά εκτός αν μας τα δώσετε εθελοντικά.
Δεν προβαίνουμε σε συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων που ανήκουν σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 16 χρόνων εκτός αν έχουμε τη συγκατάθεση των γονέων. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από άτομο κάτω των 15 ετών χωρίς γονική συναίνεση, οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν άμεσα. Επειδή είναι τεχνικά αδύνατο να ελέγξουμε την ηλικία των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας, συνιστούμε στους γονείς να επικοινωνήσουν μαζί μας εάν διαπιστώσουν κοινοποίηση δεδομένων ανηλίκων χωρίς την συγκατάθεση τους.
Παρακολουθούμε την επισκεψιμότητα του website μας. Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το cookies και άλλα εργαλεία για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε τη διαδρομή τους μέσα στον ιστότοπο. Τα εργαλεία αυτά δεν μας παρέχουν κανένα δεδομένο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας αναγνώριση.

Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα 6. Η φόρμα επικοινωνίας θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα που έχετε σαν mail client για να μας στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω αυτού.

4. Για ποιους λόγους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
• Για να παρέχουμε υπηρεσίες προς τα Μέλη μας
• Για την επικοινωνία με τα Μέλη μας μέσω των διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας (sms / σύντομα γραπτά μηνύματα κινητού τηλεφώνου , newsletters – ενημερωτικά ηλεκτρονικά δελτία κ.α.).
• Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα μέλη μας μέσω των ιστοσελίδων μας ή μέσω των υπηρεσιών μας στα γραφεία του Συλλόγου.
• Για λόγους ανάλυσης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας.
• Για την επικοινωνία με τις αρχές εφόσον ζητηθεί από αυτές.

5. Αποθήκευση, διατήρηση και ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων
Για να παρέχουμε τις υπηρεσίες στα μέλη μας, αποθηκεύουμε τα δεδομένα στο πληροφοριακό μας σύστημα που είναι συμβατό με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/679/ΕΕ) - GDPR). Διατηρούμε αυστηρά μέτρα διαφύλαξης των δεδομένων εφαρμόζοντας σε τεχνικό επίπεδο πολιτικές ασφάλειας στο εσωτερικό δίκτυο μας και πολιτικές αντιγράφων ασφαλείας για να μείνουν ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Παραμένουμε ενημερωμένοι για τις τεχνολογικές εξελίξεις επανελέγχοντας και αναμορφώνοντας τα συστήματα ασφαλείας αν χρειάζεται. Σε οργανωτικό επίπεδο η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στο εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Διατηρούμε τα στοιχεία σας για όσο διάστημα είσαστε ενεργά μέλη και για όσο απαιτείται από το νόμο.
Όλη η επικοινωνία μεταξύ του ιστότοπου του Συλλόγου μας και του προγράμματος περιήγησής σας είναι κρυπτογραφημένη μέσω πρωτοκόλλου HTTPS.

6. Οι εκτελούντες την επεξεργασία με τους οποίους συνεργαζόμαστε
Συνεργαζόμαστε με εταιρείες (εξωτερικούς συνεργάτες) για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες αυτές έχουν επιλεγεί προσεκτικά και συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που ορίζεται στο τμήμα 2.

7. Δεσμοί (links) προς άλλες ιστοσελίδες
Ο ιστότοπος του Συλλόγου μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους (websites) οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Σύλλογος μας για την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων την οποία ακολουθούν οι ιστότοποι αυτοί.

8. Δικαίωμα πρόσβασης των μελών στα δεδομένα τους
Τα μέλη του Συλλόγου, έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο προκειμένου να διασταυρώσουν την ύπαρξη των προσωπικών τους δεδομένων στο αρχείο του Συλλόγου, την διόρθωση, ή / και την διαγραφή τους. Εξαιρούνται από τη διαγραφή, τα δεδομένα τα οποία το Σύλλογος υποχρεούται βάσει νόμου να διατηρήσει στο αρχείο του.
Ο Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Κ. ή τα εντεταλμένα στελέχη του Συλλόγου, είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων των μελών του, για λόγους στατιστικούς.

9. Παραβιάσεις δεδομένων
Θα αναφέρουμε τυχόν παράνομη παραβίαση δεδομένων εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα λάβουμε γνώση της παραβίασης.

10. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Για επικοινωνία με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο email:
Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας , Παύλου Μελά 5, Καβάλα, Τ.Κ. 65403, Ελλάδα
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Τηλέφωνο: 2510 224436, FAX:2510 228364

11. Αλλαγές - επικαιροποιήσεις στην πολιτική απορρήτου μας
Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά τον ιστότοπο του Συλλόγου για τυχόν αλλαγές πολιτικής.

Ημερομηνία επικαιροποίησης: Σεπτέμβριος 2019