ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Εγγραφή Στο Μητρώο ΑσκουμένωνΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ


1. Αίτηση εγγραφής

2. Φωτογραφία

3. Πιστοποιητικό Γέννησης

4. Βεβαίωση δικηγόρου  ή Δικηγορικής Εταιρείας ή βεβαίωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετική με την έναρξη της άσκησης του πτυχιούχου.

5. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωσης σπουδών

Πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συμβαλλομένου κράτους της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των κρατών αυτών και επιθυμούν να εγγραφούν ως ασκούμενοι δικηγόροι, οφείλουν να καταθέσουν, σε εύλογο χρόνο από τη λήψη του πτυχίου τους, σχετική αίτηση στον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου επιθυμούν να ασκηθούν.

Οι υποψήφιοι, με την αίτηση τους, συνυποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και κατάσταση των μαθημάτων τα οποία έχουν διδαχθεί κατά την διάρκεια των σπουδών τους καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό από το οποίο προκύπτει η εμπειρία τους σε εργασίες νομικής φύσεως, καθώς και στοιχεία σχετικά με την εν γένει νομική τους εκπαίδευση.

Η αίτηση διαβιβάζεται αμελλητί από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο αυτή έχει υποβληθεί, προς την κατά το άρθρο 15 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, Α' 208) Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, τακτικά μεν τέσσερις φορές ετησίως, κατά τους μήνες Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο, εκτάκτως δε όποτε παραστεί ανάγκη. Στην πρόσκληση επισυνάπτεται ημερήσια διάταξη στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι αιτήσεις που θα εξετασθούν. Ειδικώς η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της αποφάσεως συγκροτήσεως.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διερευνά αν τα εν γένει προσόντα του υποψηφίου είναι αντίστοιχα προς εκείνα που απαιτούνται κατά τον Κώδικα Δικηγόρων για την εγγραφή πτυχιούχου νομικής ως ασκουμένου.

Προς τούτο συνεκτιμώνται, ιδίως, οι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου, τα μαθήματα που έχει διδαχθεί, η διάρκεια των σπουδών του, η εμπειρία του σε νομικές εργασίες, η ενδεχόμενη αναγνώριση του τίτλου σπουδών του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και η βεβαιωμένη με σχετικό αποδεικτικό συμμετοχή του σε επιμορφωτικά σεμινάρια. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών εννόμων τάξεων.

Εάν κριθεί ότι ο υποψήφιος πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, εγγράφεται ως ασκούμενος στον Δικηγορικό Σύλλογο όπου επιθυμεί, αναδρομικά από την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως του. Αν κριθεί ότι ο υποψήφιος δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, η Επιτροπή παραπέμπει, με αιτιολογημένη απόφαση της, τον φάκελο στην Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας που προβλέπεται στο άρθρο 16 του Κώδικα Δικηγόρων. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή οφείλει να αποφανθεί εντός δύο μηνών από τη συνεδρίαση της. (Υπουργική Απόφαση 80423/214 ΦΕΚ Β 2923/30.10.2014)

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 Ν.4194/2013 (ΦΕΚ Α’ 208/2013)- Νέος Κώδικας Δικηγόρων (ασυμβίβαστο).

7. Παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας για εμπρόθεσμη εγγραφή 25,00 Ευρώ. Το παράβολο καταβάλλεται στο Ταμείο του Δ.Σ.Κ.

8. Αντίγραφο  αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 Ν.3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170/5-8-2011) «οι ασκούμενοι δικηγόροι από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, υπάγονται υποχρεωτικά στην Ασφάλιση των Τομέων Υγείας Δικηγόρων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων  (Ε.Τ.Α.Α.) καταβάλλοντας τις προβλεπόμενες κάθε φορά ασφαλιστικές εισφορές πρώτης πενταετίας, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για παροχές ασθενείας». Συνεπώς μετά την εγγραφή στα Μητρώα Ασκουμένων είναι υποχρεωτική η εγγραφή του Ασκούμενου Δικηγόρου στον ΕΤΤΑ-ΤΥΔΕ.

9. Βεβαίωση Δικηγόρου για έναρξη άσκησης

10. Βεβαίωση Δικηγορικής Εταιρείας για έναρξη άσκησης

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες επικοινωνείτε με τη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας στο τηλ: 25102244362510224436.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.