ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Δικαιολογητικά Εγγραφής στο Τ.Υ.Δ.Ε


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α. (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ)
ΗΠΕΙΡΟΥ 64
Τ.Κ. 14039
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2108811337

1.    Αίτηση εγγραφής
2.    2 Φωτογραφίες
3.    Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/88
4.    Πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας
5.    Απόδειξη κατάθεσης 59,00 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα (αριθμ. λογ. 040-545907-91) για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς εγγραφής
6.    Βεβαίωση ΑΜΚΑ
7.    Φωτοτυπία Ταυτότητας
8.    Βεβαίωση ΑΦΜ

 


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΜΕΛΟΥΣ (ΣΥΖΥΓΟΥ)
ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α. (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ)
ΗΠΕΙΡΟΥ 64
Τ.Κ. 14039
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2108811337

 

1.    Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου με την οποία να ζητά την ασφάλιση της συζύγου του.
2.    2 Φωτογραφίες.
3.    Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
4.    Βεβαίωση ΑΦΜ ή φωτοτυπία εκκαθαριστικού.
5.    Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/88 του άμεσα ασφαλισμένου με την οποία να δηλώνει ότι το έμμεσο μέλος (σύζυγος) δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας.
6.     Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/88 του έμμεσα ασφαλισμένου με την οποία να δηλώνει   δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας
(Σε περίπτωση αλλαγής φορέα ασφάλισης, απαιτείται βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα).
7.    Ληξιαρχική πράξη γάμου.
8.    Απόδειξη κατάθεσης 147,00 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα (αριθμ. λογ. 040-545907-91) για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς αναγνώρισης γάμου, σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί αναγνώριση γάμου με την εγγραφή άλλου μέλους.


 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΜΕΛΟΥΣ (ΤΕΚΝΟΥ)
ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α. (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ)
ΗΠΕΙΡΟΥ 64
Τ.Κ. 14039
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2108811337

1.    Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου με την οποία να ζητά την ασφάλιση του τέκνου του.
2.    2 Φωτογραφίες
3.    Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/88 του άμεσα ασφαλισμένου με την οποία να δηλώνει ότι το έμμεσο μέλος (τέκνο) δεν είναι ασφαλισμένο σε άλλο φορέα υγείας.
4.    Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης.
5.    Απόδειξη κατάθεσης 147,00 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα (αριθμ. λογ. 040-545907-91) για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς αναγνώρισης γάμου και 59,00 ευρώ για την εξόφληση εφάπαξ εισφοράς εγγραφής παιδιού.
6.    Βεβαίωση ΑΜΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο τέκνο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι σπουδαστής-φοιτητής απαιτείται η αποστολή στον ΤΥΔΕ α)βεβαίωσης σπουδών, β)αίτηση του τέκνου που να ζητεί την συνέχιση της ασφάλισής του στο ΤΥΔΕ, γ)βεβαίωση ΑΜΚΑ, δ)βεβαίωση ΑΦΜ ή φωτοτυπία εκκαθαριστικού και δ)υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασφαλίζεται σε εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.