Προϋποθέσεις Εγγραφής


 

Σε αυτή την ενότητα οι ασκούμενοι και οι νέοι δικηγόροι μπορούν να βρούνε τις οδηγίες ,τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή τους στο μητρώο του δικηγορικού συλλόγου.