Κτηματολογικά


 

 1. Αίτηση – Οδηγίες για καταχώρηση Εγγραπτέας πράξης.
 2. Αίτηση – Οδηγίες για καταχώριση Εγγραπτέας πράξης με την διαδικασία του άρθρου 6§4 του Ν. 2664/1998.
 3. Αίτηση διόρθωση πρόδηλου σφάλματος
 4. Αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων των Κτηματολογικών εγγραφών.
 5. Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης.
 6. Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Αντικειμένου Εγγραπτέων Δικαιωμάτων.
 7. Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Φυσικού / Νομικού Προσώπου
 8. Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου – Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος – Κτηματογραφικού Διαγράμματος.
 9. Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από το αρχείο Κτηματογράφησης.
 10. Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου /ων Εγγραπτέας Πράξης / εων.
 11. Περίληψη Καταχώρησης Εγγραπτέας Πράξης.