Ταμείο Νομικών


 

Πρόεδρος Δ.Σ

210-5296101

Γραμματέας Προέδρου:

210-5296102

Διευθύντρια Ασφάλισης:

210-5296104

Διευθυντής Συντάξεων και λοιπών Παροχών:

210-5296271

Διευθύντρια Διοικητικού και Οικονομικού:

210-5296281

Τμήμα Εισφορών Αμίσθων:

210-5296131 -149

Τμήμα Πόρων:

210-5296151 -8

Τμήμα Περιουσίας:

210-5296191 -199

Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων:

210-5296195 -7

Λογιστήριο:

210-5296211 -227

Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων:

210-5296161 -174

Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων:

210-5296241 -8

Τμήμα Συντάξεων:

210-5296272 -8

Τμήμα Εισφορών Εμμίσθων:

210-5296181 -4

Τμήμα Προσωπικού:

210-5296121 -7

Γραμματεία Δ.Σ. & Διακοπών:

210-5296107 -109, -209, -231

Τμήμα Επιθεώρησης:

210-5296282 -8

Τμήμα Ταμείου:

210-5296111 -7

Δικαστικό Γραφείο:

210-5296291 -3

Τμήμα Μηχανογράφησης:

210-5296251