Τ.Υ.Δ.Ε.


 

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών είναι τα εξής:

 

Τηλέφωνο 1


210-8811337

Tηλέφωνο 2

210-8810897

Τηλέφωνο 3

210-8256988

Τηλέφωνο 4

210-3306148

Τηλέφωνο 5

210-3306149

Τηλέφωνο 6

210-3306673

Fax

210-8814389