ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΛΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

Παύλου Μελά 5

Τ.Κ. 65403

Τηλ.: 2510224436-2510222289

FAX : 2510228364

e-mail: info@dskavalas.gr

 Μεταφορά Δικαστηριακής Ύλης - Ειδικό Γραμμάτιο - Υποδείγματα

 

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι έχει αναρτηθεί το εκπαιδευτικό υλικό από τα διαδικτυακά σεμινάρια για τη νέα δικηγορική ύλη ( ν.5095/2024 )

Οι συνάδελφοι μπορούν να το αναζητούν στο Portal Olomeleia Αιτήσεις - Παρακολούθηση Ειδικού Διαδικτυακού Σεμιναριου για Σωματεία/Προσημειώσεις /Κληρονομητήρια.

Επίσης, το ειδικό γραμμάτιο Ν. 5095/2024 είναι διαθέσιμο στο πεδίο των Προεισπράξεων.

(α) ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των αιτούντων (δηλαδή όχι οι δικηγόροι που θα εκδίδουν τις πράξεις κλπ.) θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τα εξής:

(α1) Θα προσέρχονται στο Ειρηνοδικείο με φυσική παρουσία στο χώρο που θα υποδείξουν τα Ειρηνοδικεία.

(α2) Θα καταθέτουν το φάκελο που θα πρέπει να περιέχει τα αναγκαία κατά το νόμο έγγραφα και μεταξύ άλλων τα γραμμάτια των δικηγόρων και το ειδικό γραμμάτιο του ν. 5095/2024 για την αποζημίωση του δικηγόρου που είναι ορισμένος να εκδώσει την πράξη, καθώς και (στις προσημειώσεις) σχέδιο της πράξης που ζητούμε να εκδοθεί.

Μέχρι να υπάρξουν οι αναγκαίες νομικές και τεχνικές προσαρμογές, θα εκδίδονται τα γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής που εκδίδαμε μέχρι σήμερα.

(α3) Θα συντάσσεται πράξη κατάθεσης της αίτησης, που θα περιέχει ΓΑΚ και ΕΑΚ, και το όνομα του δικηγόρου του αιτούντος.

(α4) Ο δικηγόρος του αιτούντος θα (μπορεί) να λαμβάνει αντίγραφο της αίτησής του με αντίγραφο της πράξης κατάθεσης.

(α5) Εντός 10 ημερών (στις προσημειώσεις) ή 30 μέρες (στα κληρονομητήρια) από την ειδοποίηση του δικηγόρου που εκδίδει την πράξη, για την παραλαβή του φακέλου πρέπει να εκδίδεται η πράξη. Η ειδοποίηση θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αντίστοιχα ισχύουν και για τα σωματεία σε σχέση με την ολοκλήρωση του ελέγχου του εκάστοτε φακέλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πηγαίνουμε μόνο στα Ειρηνοδικεία. Στα Πρωτοδικεία δεν πάμε ούτε για συναινετικές ανακλήσεις προσημειώσεων.

Για εξαλείψεις προσημειώσεων που ενεγράφησαν με αποφάσεις Πρωτοδικείου εφαρμόζεται η νέα διαδικασία (βλ. νέο ΚΠολΔ άρθρο 208) η οποία γραμματειακά υποστηρίζεται από τα Ειρηνοδικεία.

(β) ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ «ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οι δικηγόροι που θα εκδίδουν τις πράξεις/θα κάνουν τον έλεγχο φακέλων θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τα εξής: 

(β1) Θα λαμβάνουν e-mail από την Γραμματεία του Δικαστηρίου που θα τους ειδοποιεί ότι τους ανατέθηκε υπόθεση. Για κάθε υπόθεση θα αποστέλλεται ξεχωριστό e-mail.

(β2) Το e-mail θα περιέχει ό,τι η πράξη κατάθεσης και ειδοποίηση ότι πρέπει να εκδώσουν την πράξη ή τον έλεγχο εντός των 10 ή 30 ή 15 ημερών από την ειδοποίηση.

(β3) Θα πρέπει να μεταβούν με φυσική παρουσία στο οικείο Ειρηνοδικείο, για να παραλάβουν το φάκελο, αναζητώντας τον με βάση το ΓΑΚ/ΕΑΚ που θα αναγράφεται στο e-mail ή να δηλώσουν την άρνηση παραλαβής.

Αν καθυστερήσουν να παραλάβουν πάνω από τον μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης που ορίζει ο νόμος, τότε χωρίς άλλη ειδοποίηση, ο φάκελος θα ανατίθεται σε άλλον δικηγόρο του καταλόγου.

(β4) Σε περίπτωση που κατά την μετάβαση και παραλαβή του φακέλου διαπιστώσουν ότι συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, τότε υποχρεούνται κατ’ εφαρμογή της γενικής διάταξης του άρθρου 52 ΚΠολΔ – στην οποία παραπέμπει ο ν. 5095/2024 – να αυτοεξαιρεθούν και να αρνηθούν την παραλαβή. Η άρνηση παραλαβής για το λόγο αυτό δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν ως «επιλήψιμη»/αναιτιολόγητη άρνηση παραλαβής.

(β5) Μετά την μελέτη του φακέλου εκδίδουν την πράξη (για τις προσημειώσεις και τα κληρονομητήρια) εντός της νόμιμης προθεσμίας.

(β6) Μεταβαίνουν με φυσική παρουσία στο οικείο Ειρηνοδικείο και παραδίδουν την πράξη στην γραμματεία.

(β7) Η πράξη λαμβάνει αριθμό και δημοσιεύεται από την Γραμματεία του οικείου Ειρηνοδικείου. Το Ειρηνοδικείο τηρεί την πράξη στο αρχείο του.

(β8) Ο δικηγόρος που εκδίδει την πράξη/κάνει τον έλεγχο λαμβάνει αντίγραφο της πράξης (επί προσημειώσεων και κληρονομητηρίων) ή βεβαίωση (επί σωματείων) από την Γραμματεία του Δικαστηρίου, προκειμένου να μπορεί να εισπράξει την αποζημίωση από τον Δικηγορικό Σύλλογο.

Στο Δικηγορικό Σύλλογο για να πληρωθεί πρέπει να προσκομίζει την άνω βεβαίωση/αντίγραφο πράξης καθώς και αντίγραφο του αντίστοιχου ειδικού γραμματίου του ν. 5095/2024, το οποίο έχει εκδοθεί για την κάθε πράξη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η ευθύνη για τη λειτουργία του νέου συστήματος ανήκει κατά το νόμο στο Υπουργείο και στις Διοικήσεις των αρμοδίων κατά τόπων Δικαστηρίων.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.