ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4446/22-12-2016 (ΦΕΚ Α 240 /22-12-2016)

 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ   ΑΝΑΒΟΛΗΣ (ΑΡΘΡΟ 241  ΚΠολΔ και 575 ΚΠολΔ)

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 20 €

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 30 €

ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 40 €

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 50 €

Υ.Σ. 1)Δεν οφείλεται παράβολο μόνο σε περίπτωση αναβολής λόγω αποχής δικηγόρων  2) Σε περίπτωση ομοδικίας, οφείλεται ένα παράβολο, επιμεριζόμενο στους περισσότερους διαδίκους ισομερώς   3) Τα δικαστικά τέλη, τα παράβολα και τα άλλα καταβλητέα κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ποσά, όπως διαμορφώνονται σύμφωνα με τον τελευταίο, καταβάλλονται για τα ένδικα βοηθήματα, τα ένδικα μέσα, τις αιτήσεις και τα άλλα δικόγραφα που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του, εκτός αν σε ειδικότερες διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά .

 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΦΕΣΗΣ   (παρ. 3 του Άρθρου 495 ΚΠολΔ)

 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 75 €

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 100 €

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 150 €

Υ.Σ. Σε περίπτωση  που ασκείται ένα ένδικο μέσο από περισσότερους ή κατά περισσοτέρων, οφείλεται ένα μόνο παράβολο από τους εκκαλούντες  αναιρεσσείοντες ή αιτούντες

 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ  (παρ. 3 του Άρθρου 495 ΚΠολΔ)

 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 250 €

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΜΟΝ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 300 €

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΛ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 400 €

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 450 €

Υ.Σ. Σε περίπτωση  που ασκείται ένα ένδικο μέσο από περισσότερους ή κατά περισσοτέρων, οφείλεται ένα μόνο παράβολο από τους εκκαλούντες  αναιρεσσείοντες ή αιτούντες

 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗΣ   (παρ. 3 του Άρθρου 495 ΚΠολΔ)

 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 400 €

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 500 €

Υ.Σ. Σε περίπτωση  που ασκείται ένα ένδικο μέσο από περισσότερους ή κατά περισσοτέρων, οφείλεται ένα μόνο παράβολο από τους εκκαλούντες  αναιρεσσείοντες ή αιτούντες

 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ  ΜΗΝΥΣΗΣ  (ΑΡΘΡΟ 42 παρ. 4  ΚΠΔ)

 

Ο μηνυτής, με ποινή απαραδέκτου, καταθέτει παράβολο  70 €

 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΚΛΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 46 ΠΑΡ. 2 ΚΠΔ)

 

Ο εγκαλών καταθέτει με ποινή απαραδέκτου, παράβολο 50 €

 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  (ΑΡΘΡΟ 63 εδ. β ΚΠΔ)

 

Τέλος παράστασης πολιτικής αγωγής με ποινή το απαράδεκτο αυτής  40 €

 

ΕΝΣΗΜΑ ΤΑΧΔΙΚ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ ν.δ. 1017/1971)

 

για κάθε παράσταση δικηγόρου στο Πρωτοδικείο ή οποιαδήποτε Πολιτική ή Δικαστική Αρχή ή Διοικητικό Δικαστήριο, για κάθε υπόθεση πολιτική ή ποινική ή δικαστική και σε κάθε αγωγή, παρέμβαση και σε όλα τα εισαγωγικά της δίκης έγγραφα, προτάσεις ή σημειώματα ή δικόγραφα ενδίκων μέσων, αιτήσεις ή προσφυγές στα ίδια Δικαστήρια και Αρχές,

ΕΝΣΗΜΟ  (ΕΝΤΥΠΟ Ή ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)  4  ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ , ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΤΑΝ ΔΙΚΑΖΟΥΝ ΚΑΤ' ΕΦΕΣΗ, Η ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡ' ΕΦΕΤΑΙΣ ΑΡΧΗ

ΕΝΣΗΜΟ  (ΕΝΤΥΠΟ Ή ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)   6  ΕΥΡΩ

για τις ίδιες πράξεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή τον Άρειο Πάγο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο,

ΕΝΣΗΜΟ  (ΕΝΤΥΠΟ Ή ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)  18  ΕΥΡΩ

Για τις ίδιες πράξεις στο Ειρηνοδικείο ή Πταισματοδικείο ή παρ' αυτά δικαστικής Αρχής

ΕΝΣΗΜΟ  (ΕΝΤΥΠΟ Ή ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)  3  ΕΥΡΩ

σε κάθε μήνυση ή αίτηση που υποβάλλεται στον Εισαγγελέα ή στον Δημόσιο Κατήγορο και σε κάθε ανακριτικό υπάλληλο, καθώς και σε κάθε αίτηση ή υπόμνημα κάθε τύπου, που υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δικηγορικούς ή Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους ή Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών, πλην των αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου.

ΕΝΣΗΜΟ  (ΕΝΤΥΠΟ Ή ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)  3  ΕΥΡΩ

Οι αιτήσεις και τα υπομνήματα των απόρων κρατουμένων υποβάλλονται ατελώς,

ΑΤΕΛΩΣ

για κάθε αντίγραφο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από οποιαδήποτε δικαστική Αρχή, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δικηγορικούς Συλλόγους, Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους και Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών, πλην των πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου»

ΕΝΣΗΜΟ  (ΕΝΤΥΠΟ Ή ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)  2  ΕΥΡΩ

 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.