ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ


 

Σημείωμα για την επανεκκίνηση των διοικητικών προθεσμιών και την λειτουργία των διοικητικών δικαστηρίων.

Συνάδελφοι,

παρακάτω έχουν συλλεχθεί και επισημαίνονται οι κυριότερες διατάξεις για το νέο τοπίο στον χώρο των διοικητικών προθεσμιών και της λειτουργίας των διοικητικών δικαστηρίων, μετά την αναστολή, λόγω πανδημίας:

1. Σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2033/Β/28.5.2020), αποφασίσθηκε από 1.6.2020 η επανέναρξη της λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας.

2. Το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των ως άνω δικαστηρίων από 16.3.2020 έως 31.5.2020 δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών τους. Συνεπώς, μετά τη λήξη της αναστολής αυτής, ήτοι από 1.6.2020, οι παραπάνω προθεσμίες συνεχίζουν να τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία.
Να σημειωθεί ότι από λάθος σε ανακοινώσεις διοικητικών δικαστηρίων ο χρόνος αυτός της αναστολής φαίνεται να ξεκινά από 13.03.2020.

3. Περαιτέρω, οι ρυθμίσεις του άρθρου 33 της από 1.5.2020 ΠΝΠ (η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4690/2020, Α´104), συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι και 15.7.2020. Έτσι: α) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, β) στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, ββ) στις διαφορές ουσίας, για τις οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης, γ) οι δηλώσεις των άρθρων 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 και 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο μπορούν να συντάσσονται και ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας gov.gr, και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, το αργότερο έως τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου.
Συνεπώς, για τη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο, οι δικηγόροι μπορούν να παρίστανται είτε με φυσική παρουσία είτε με την υποβολή έντυπης δήλωσης περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο των άρθρων 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 και 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, είτε, τέλος, με την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δηλώσεων, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 33 της από 1.5.2020 Π.Ν.Π.

4. Η προϋπόθεση της υποβολής δήλωσης περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο του άρθρου 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 ή 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας από όλους τους διαδίκους προκειμένου να συζητηθεί η υπόθεση, δεν ισχύει πλέον.

5. Επίσης, όπως ορίστηκε στο άρθρο 77 του ν. 4690/2020, η συζήτηση των υποθέσεων ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων που ματαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων (16.3.2020 – 31.5.2020), επαναπροσδιορίζεται οίκοθεν με πράξη του οικείου οργάνου σε προσεχή δικάσιμο, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων, εφόσον αυτοί είχαν κληθεί νόμιμα στη ματαιωθείσα συζήτηση.
Οι διάδικοι ενημερώνονται από την ανάρτηση των πινακίων και την εμφάνιση των εκθεμάτων στην ηλεκτρονική σελίδα του κάθε Δικαστηρίου, οι οποίες, στην περίπτωση αυτή, γίνονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη δικάσιμο.

6. Χρήσιμο είναι να προστίθεται στα σχετικά δικόγραφα η φράση: “Επειδή βάσει των ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 (ΦΕΚ Β’ 864/15.3.2020), υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.21159 (ΦΕΚ Β’ 1074/27.3.2020), υπ΄αριθ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.24403/2020 (ΦΕΚ Β’ 1301/11.4.2020), υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 (ΦΕΚ 1588 Β΄/25.4.2020) και υπ. αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 30340/2020 (ΦΕΚ 1857/Β/15-5-2020) αποφασίστηκε για το διάστημα από 16.3.2020 έως 31.5.2020 η προσωρινή αναστολή όλων των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Διοικητικών Δικαστηρίων”

7. Όσον αφορά τις προθεσμίες προσφυγών ενώπιον της διοίκησης ισχύει η απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ. 64/340/οικ. 9911 (Φ.Ε.Κ. τ. Β’ 1799/11.5.2020) περί «παράτασης αναστολής των πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης», η οποία εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου τριακοστού ογδόου παρ. 5 της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. και αυτές αναστέλλονται από 11.03.2020 έως 12.06.2020. Από την παράταση αυτή εξαιρούνται οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της από 30.03.2020 Πράξης νομοθετικού περιεχομένου (αφορά ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης λόγω πανδημίας) ή από άλλες ειδικότερες διατάξεις.

8. Κατά το άρθρο έκτο παρ.4 της από 30.3.2020 Π.Ν.Π.,ΦΕΚ Α 75/30.3.2020: " 4. Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, κατά το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 (σ.σ. ενδικοφανείς φορολογικές προσφυγές στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης) που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλονται για εξήντα (60) ημέρες.
Ειδικά οι προθεσμίες της παρ. 4 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 που δεν έχουν συμπληρωθεί από τις 20 Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020, εφόσον έως τις 20 Μαρτίου 2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής ή αιτήματος αναστολής, παρατείνονται κατά εξήντα (60) ημέρες".
Και όπως συμπληρώθηκε με την απόφαση Α1122/29.05.2020 του Υφυπουργού Οικονομικών «παράταση της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75) ως προς την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013» (ΦΕΚ Β' 2088/31.05.2020): “ 1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α` 170), που δεν έχει συμπληρωθεί από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 31η Ιουλίου 2020, εφόσον έως και την 1η Ιουνίου 2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής, παρατείνεται έως και τις 30.9.2020.”

9. Αναστέλλεται από 26.03.2020 μέχρι 31.08.2020 η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί (Βλ. αρθ. 4 της απόφασης με αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.13937/337 «Τροποποίηση της αριθ. Δ.15/Δ7οικ.13226/325/ 26-3-2020 (Β’ 1044) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» στο Φ.Ε.Κ. τ. Β’ 1384/14.04.2020) .

Αθανάσιος Χ. Πατσάκας
Δικηγόρος Καβάλας- μέλος του Δ.Σ Δ.Σ.Κ.

 

 

 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.