ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ


 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 73 / 2020

 

Η Ειρηνοδίκης Ισιδώρα Αβράμ, λαμβάνοντας υπόψιν της,

1. την υπ’αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Αμυνας - Υγείας- Δικαιοσύνης, με την οποία επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών στο σύνολο της επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020.
2. την παρ. 4 του τετάρτου άρθρου, της ως άνω ΚΥΑ με την οποία ορίζεται ότι τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.
3. το άρθρο έβδομο της ως άνω Κ.Υ.Α. κατά την οποία, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ορίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας και, ιδίως, τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν στην από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης συνεδρίασης της επιτροπής αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων δημοσίας υγείας από λοιμογόνους παράγοντες, ήτοι, σύσταση για χρήση μάσκας, χρήση αντισηπτικού, τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ' ελάχιστον 1,5 μέτρου και καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ.
4. τις συσκέψεις που έγιναν με τον Πρόεδρο Πρωτοδικών, τους διευθύνοντες τα δικαστήρια της Καβάλας, το Ειρηνοδικείο Καβάλας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Κ και εκπροσώπους των δικαστικών υπαλλήλων, για τον συντονισμό των ενεργειών και τον καθορισμό των απαραίτητων μέτρων προστασίας προς αποφυγή διάδοσης του πανδημικού ιού,
5. την ανάγκη εξειδίκευσης των εν λόγω μέτρων προστασίας, προκειμένου το Ειρηνοδικείο Παγγαίου, να λειτουργεί με ασφάλεια για την υγεία όλων των παραγόντων, ήτοι των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων, των δικαστικών υπαλλήλων, των διαδίκων και των πολιτών,
6. την ανάγκη καθορισμού ασφαλών, για την υγεία των ως άνω παραγόντων, μέτρων και κατά την επανέναρξη της λειτουργίας του δικαστηρίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ
Παρατείνει την ισχύ της με αριθμό 33/2020 πράξης του Ειρηνοδικείου Παγγαίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 πλην των διατάξεων 3α, β και γ, η ισχύς των οποίων διαρκεί έως 14 Σεπτεμβρίου πλην νεωτέρας νομοθετικής ρυθμίσεως .


Ελευθερούπολη, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
ΙΣΙΔΩΡΑ ΑΒΡΑΜ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.