ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 5/10/20


 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός Πράξης  443/2020

 

H Ειρηνοδίκης Ευστρατία Παπαεμμανουήλ, αφού έλαβε υπόψιν της:

  • Τις υπ’ αριθ. 389/2020 και 393/2020 πράξεις του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας,
  • Τις αγωγές και αιτήσεις των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για τη δικάσιμο της 05-10-2020 του Ειρηνοδικείου Καβάλας και το πινάκιο της ως άνω δικασίμου,
  • Το άρθρο 72 του Ν 4722/2020 (ΦΕΚ Α υπ’αριθ. 177/15-9-2020) .

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ Δευτέρας 5 Οκτωβρίου 2020

Α] Θα καταργηθεί η δίκη επί της υπ’ αριθ. καταθέσεως 83/2019 αγωγής τακτικής διαδικασίας, θα ματαιωθεί η δίκη επί της υπ’ αριθ. καταθέσεως 84/2019 αγωγής τακτικής διαδικασίας, θα αναβληθεί η συζήτηση της υπ’ αριθ. καταθέσεως 64/2020 αιτήσεως εκουσίας δικαιοδοσίας και των υπ’ αριθ. καταθέσεως 22/2020 και 63/2019 αγωγών των ειδικών διατάξεων περί μικροδιαφορών και θα ματαιωθεί η συζήτηση επί της υπ’ αριθ. 44/2020 αγωγής ειδικής διαδικασίας.

Β] Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 10:00, αλλά θα γίνεται κάθε φορά πριν από την έναρξη εκδικάσεως κάθε ομάδας υποθέσεων, όπως ορίζεται παρακάτω.

 

Γ] Κοινά έγγραφα αιτήματα αναβολής, (ειδική έγγραφη δήλωση με υπογραφές) χωρίς υποχρέωση παράστασης στο ακροατήριο γίνονται δεκτά άνευ ετέρου, δυνάμει του άρθρου 72 παρ.2 του Ν. 4722/2020, εφόσον κατατεθούν έως τις 12:00 της προηγούμενης (εργάσιμης) ημέρας από την δικάσιμο.   

Δ] Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ της δικασίμου της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου 2020, θα γίνει ως εξής:

  • Στις 10:00, και αφού καταργηθεί η δίκη επί της υπ’ αριθ. καταθέσεως 83/2019 αγωγής τακτικής διαδικασίας και ματαιωθεί η δίκη επί της υπ’ αριθ. καταθέσεως 84/2019 αγωγής τακτικής διαδικασίας, θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι αγωγές τακτικής διαδικασίας με αριθμούς καταθέσεως 77/2019 και 80/2019 κι εν συνεχεία, αφού αναβληθεί η συζήτηση των υπ’ αριθ. καταθέσεως 63/2019 και 22/2020 αγωγών των ειδικών διατάξεων περί μικροδιαφορών, θα προεκφωνηθούν και θα εκδικασθούν οι αγωγές των ειδικών διατάξεων περί μικροδιαφορών με αριθμούς καταθέσεως 73/2019, 20/2020 και 23/2020.
  • Στις 10:30, και αφού ματαιωθεί η συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθεσης 44/2020 αγωγής ειδικής διαδικασίας, θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι αγωγές ειδικής διαδικασίας με αριθμούς κατάθεσης 191/2019, 355/2019, 118/2020, 125/2020, 126/2020, 127/2020 και 31/2020. Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 10:30 στο δικαστήριο.
  • Στις 11:30 θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι αγωγές ειδικής διαδικασίας με αριθμούς κατάθεσης 140/2020, 153/2020, 156/2020, 399/2019 και 37/2020. Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 11:30 στο δικαστήριο.
  • Στις 12:30, αφού αναβληθεί η συζήτηση της υπ’ αριθ. καταθέσεως 64/2020 αιτήσεως εκουσίας δικαιοδοσίας, θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι υπ’ αριθ. καταθέσεως 289/2019, 62/2020 και 74/2020 αιτήσεις εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 12:30 στο δικαστήριο. 

Όταν έχει υποβληθεί κοινό έγγραφο αίτημα αναβολής, δεν είναι απαραίτητη η έκδοση πράξης από τον δικαστή και δεν χρειάζεται οι δικηγόροι να παρασταθούν κατά την προεκφώνηση, διότι η αναβολή δίδεται υποχρεωτικά, εκτός όλως εξαιρετικών περιπτώσεων για τις οποίες οι δικηγόροι θα ενημερώνονται με μέριμνα της Γραμματείας, εγκαίρως.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙ τη Γραμματέα του Δικαστηρίου να αποστείλει αμέσως την παρούσα στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου α) των δικηγόρων  άλλων περιφερειών και β) του  Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους πληρεξουσίους δικηγόρους.       

Καβάλα, 2 Οκτωβρίου 2020

Η Δικαστής

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.