ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 21/10/20


  

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός Πράξης 478/2020

 

Ο Ειρηνοδίκης Αναστάσιος Δοματζόγλου, αφού έλαβε υπόψιν του:

  • Τις υπ’ αριθ. 389/2020 και 393/2020 πράξεις του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας,
  • Το άρθρο 72 του Ν 4722/2020 (ΦΕΚ Α υπ’αριθ. 177/15-9-2020)
  • Τα αιτήματα αναβολών που υποβλήθηκαν στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Καβάλας στις δια του Δ.Σ.Κ. και αφορούν την δικάσιμο της 21-10-2020 υποθέσεων του Ν 3869/10,
  • Τις αιτήσεις των ως άνω υποθέσεων, των οποίων η εκδίκαση έχει οριστεί για τη δικάσιμο της 21-10-2020 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας και το πινάκιο της δικασίμου,

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 21ης Οκτωβρίου 2020

Α] Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 09:30, αλλά θα γίνεται κάθε φορά, πριν από την έναρξη εκδίκασης κάθε ομάδας υποθέσεων όπως ορίζεται παρακάτω.

Β] Θα αναβληθεί η συζήτηση της με αριθμό καταθέσεως 287/2017 υποθέσεως.                    

Γ] Κοινά έγγραφα αιτήματα αναβολής, (ειδική έγγραφη δήλωση με υπογραφές) χωρίς υποχρέωση παράστασης στο ακροατήριο γίνονται δεκτά άνευ ετέρου, δυνάμει του άρθρου 72 παρ.2 του Ν. 4722/2020, εφόσον κατατεθούν έως τις 12:00 της προηγούμενης ημέρας από την δικάσιμο.   

Δ ] Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ της δικασίμου Τετάρτης 21 Οκτωβρίου  2020, θα γίνει ως εξής :

  • Στις 09:30 θα προεκφωνηθούν οι υποθέσεις με αριθμούς καταθέσεως 287/2017(που θα αναβληθεί), 63/2016, 358/2014, 356/2014, 357/2014 και 248/2015 και ακολούθως θα εκδικασθούν οι κρατηθείσες. Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 09:30 στο δικαστήριο
  • Στις 11:00 θα προεκφωνηθούν οι υποθέσεις με αριθμούς καταθέσεως 55/2016, 64/2016 και 3/2018 και ακολούθως θα εκδικασθούν οι κρατηθείσες.. Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 11:00 στο δικαστήριο.
  • Στις 12:30 θα προεκφωνηθούν οι υποθέσεις με αριθμούς καταθέσεως 31/2018, και 283/2018 και ακολούθως θα εκδικασθούν οι κρατηθείσες. Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 12:30 στο δικαστήριο.
  • Στις 13:30 θα προεκφωνηθούν οι υποθέσεις με αριθμούς καταθέσεως 33/2016 και 289/2018 και ακολούθως θα εκδικασθούν οι κρατηθείσες. Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 13:30 στο δικαστήριο.

 Όταν έχει υποβληθεί κοινό έγγραφο αίτημα αναβολής, δεν είναι απαραίτητη η έκδοση πράξης από τον δικαστή και δεν χρειάζεται οι δικηγόροι να παρασταθούν κατά την προεκφώνηση, διότι η αναβολή δίδεται υποχρεωτικά, εκτός όλως εξαιρετικών περιπτώσεων για τις οποίες οι δικηγόροι θα ενημερώνονται με μέριμνα της Γραμματείας, εγκαίρως.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙ τη Γραμματέα του Δικαστηρίου να αποστείλει αμέσως την παρούσα στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου α) των δικηγόρων  άλλων περιφερειών και β) του  Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους πληρεξουσίους δικηγόρους.       

Καβάλα, 20 Οκτωβρίου 2020

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ

  

Αναστάσιος Δοματζόγλου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.