ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ 547/2020

 

Ο  Ειρηνοδίκης Αναστάσιος Δοματζόγλου ,λαμβάνοντας υπόψιν του ,

την ΚΥΑ με αριθμό  Δ1α/Γ.Π.οικ: 71342 ( ΦΕΚ τεύχος B΄ 4899 /6-11-2020) « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού covid 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020»

το άρθρο 72 του Ν 4722/2020 (ΦΕΚ α 177/15-9-2020) δια του οποίου συνεχίζεται το μέτρο της κατανομής των εκδικαζομένων υποθέσεων με πράξη του δικάζοντος δικαστού,

το από 14-9-2020 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ.Κ. δια του οποίου δηλώθηκε η επιθυμία προς διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος πρόβλεψης αναβολών και επιπλέον ζητήθηκε η προεκφώνηση των υποθέσεων να γίνεται κάθε φορά  κατά την ώρα που ορίσθηκε με την κατανομή η εκδίκαση και  όχι κατά την έναρξη των δικασίμων δηλαδή στις 10:00 ή στις 09:30 για το σύνολο των υποθέσεων που εκδικάζονται

τις υπ’αριθ. 532/3-11-2020  και 533/3-11-2020 πραξεις του διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 :

  1. ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : Οι καταθέσεις των αγωγών της τακτικής διαδικασίας θα γίνονται κανονικά κατά το διάστημα της αναστολής ( έως 30-11-20), όπως και όλη η έγγραφη διαδικασία και η συζήτησή τους.

 Οι ένορκες βεβαιώσεις που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν προς απόδειξη στις δίκες της τακτικής διαδικασίας θα γίνονται κανονικά και υπό τους όρους που γίνονταν πριν την αναστολή ( σύμφωνα με την πράξη 533/20 δηλαδή στο ακροατήριο, τήρηση αποστάσεων κλπ). Εάν χρειασθεί να χορηγηθεί παράταση των προθεσμιών των άρθρων 215,237 και 238 του ΚΠολΔ  για λόγους ανωτέρας βίας ( όπως ασθένεια του μάρτυρα λόγω covid, ή αδυναμία εμπρόθεσμης προσκόμισης εγγράφων από δημόσια υπηρεσία λόγω καθυστερήσεων που προκαλείται από τις ειδικές συνθήκες της πανδημίας κλπ) θα υποβάλλεται, η κατά το  άρθρο 148 του ΚΠολΔ ,έγγραφη αίτηση προς τον διευθύνοντα το δικαστήριο (καθόσον ο δικάζων δικαστής ορίζεται μετά την παρέλευση των προθεσμιών των 115 ημερών ) στην οποία θα αναφέρεται επακριβώς ο λόγος καθυστέρησης και θα συνυποβάλλονται τυχόν αποδεικτικά έγγραφα. Ο διευθύνων δικαστής αφού κρίνει το βάσιμο του αιτήματος είτε θα εκδίδει ο ίδιος πράξη είτε θα ορίζει δικαστή για την έκδοση πράξης  που θα παρατείνει την προθεσμία . Η αίτηση του δικηγόρου και η πράξη παράτασης  θα κατατίθενται στην δικογραφία με ευθύνη του γραμματέα του δικαστηρίου. Εάν απορρίπτεται το αίτημα παράτασης, δεν θα εκδίδεται πράξη, αλλά ενυπόγραφα θα αναγράφεται στην αίτηση από τον αρμόδιο δικαστή, ότι η αίτηση απορρίπτεται ενυπόγραφα.

  1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ νέων ΑΓΩΓΩΝ και αιτήσεων άλλων διαδικασιών και δικαιοδοσιών δεν επιτρέπεται κατά το διάστημα της αναστολής (έως 30-11-20). Εξαιρούνται τα ασφαλιστικά μέτρα που αναφέρονται στην ΚΥΑ 71342/6-11-20 και η τακτική διαδικασία, καθώς επίσης ασφαλιστικά μέτρα σε υπόθεση που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, περίπτωση που θα εξετάζεται από τον διευθύνοντα το δικαστήριο μετά από έγγραφη αίτηση με πλήρη αναφορά του επείγοντος και προσκόμιση των τυχόν αποδεικτικών εγγράφων.
  2. Εκτός από την τακτική διαδικασία και τα επιτρεπόμενα ασφαλιστικά μέτρα των οποίων η διαδικασία θα εξελίσσεται κανονικά, όλες οι υπόλοιπες δίκες , για τις οποίες τα εισαγωγικά δικόγραφά τους κατατέθηκαν πριν από 7-11-2020 και η συζήτησή τους εμπίπτει στην περίοδο της αναστολής ( έως 30-11-20 ) , τόσο της αμφισβητουμένης δικαιοδοσίας ( ειδικές διαδικασίες, ασφαλιστικά μέτρα , μικροδιαφορές κλπ) όσο και της εκουσίας δικαιοδοσίας, δεν θα συζητούνται, με εξαίρεση μόνον εκείνες για τις οποίες θα υποβάλλεται κοινή έγγραφη, δήλωση όλων των διαδίκων μερών, ότι δεν θα εξετάσουν μάρτυρες. Γίνεται μνεία ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση διαδίκων. 

Η δήλωση των δικηγόρων ότι δεν θα εξετάσουν μάρτυρα θα γίνεται έως τις 13:00 της προτεραίας από την δικάσιμο ημέρας και θα γίνεται   ηλεκτρονικά , επί εγγράφου το οποίο θα αποστέλλεται σαρωμένο στο e-mail του ειρηνοδικείου Καβάλας. Η έγγραφη αυτή δήλωση θα πρέπει να είναι κοινή και να αποστέλλεται μία φορά από οποιονδήποτε από τους διαδίκους. Η κοινή δήλωση θα πρέπει απαρεγκλίτως να περιλαμβάνεται σε έγγραφο υπογεγραμμένο και σφραγισμένο με την επαγγελματική σφραγίδα αμφοτέρων των πληρεξουσίων δικηγόρων, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται και  ποιους διαδίκους (πχ είτε τον ενάγοντα , όλους τους εναγομένους κλπ, είτε ονομαστικά) εκπροσωπεί ο κάθε δικηγόρος.  Η Γραμματέας θα προωθεί το e-mail με την κοινή δήλωση στον δικάζοντα δικαστή, ώστε να καταρτίσει την πράξη κατανομής.  Η δήλωση σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνεται στο ακροατήριο κατά την συζήτηση.

Στις δίκες αμφισβητουμένης δικαιοδοσίας ( πλην των μικροδιαφορών ) , στις οποίες θα γίνει εκδίκαση ( επειδή υποβλήθηκε κοινή δήλωση ότι δεν θα εξετασθούν μάρτυρες) , επιτρέπεται να προσκομίζονται ένορκες βεβαιώσεις εφόσον τηρήθηκαν οι όροι για την έκδοσή τους κατά τα άρθρα 421 επ. του ΚΠολΔ . Εάν χρειασθεί παράταση προθεσμιών θα δίδεται όπως προαναφέρθηκε , εκτός από την Δευτέρα 9-11-20, οπότε το αίτημα παράτασης προθεσμίας μπορεί να υποβάλλεται κατά την εκδίκαση και να καταγράφεται στα πρακτικά, οπότε θα πρέπει να χορηγείται και παράταση για την προσθήκη στις προτάσεις.

Όμως στις δίκες της εκουσίας δικαιοδοσίας και στις μικροδιαφορές, λόγω της απόλυτης αποδεικτικής και διαδικαστικής ελευθερίας του δικαστηρίου (ΑΠ 769/2015 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 438/2019 ΝΟΜΟΣ για την εκουσία και άρθρο 469 παρ. 2 του ΚΠολΔ για τις μικροδιαφορές) οι ένορκες βεβαιώσεις θα γίνονται δεκτές και χωρίς την τήρηση των κανόνων των άρθρων 421 επ. του ΚΠολΔ ( όπως κλήτευση των αντιδίκων , τήρηση προθεσμιών κλπ). Εφόσον θα προσκομίζονται μετά την συζήτηση θα πρέπει να ζητείται προθεσμία από τον δικάζοντα κατά την συζήτηση.

  1. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. Εκτός της της τακτικής διαδικασίας, οι δικηγόροι των δικών που θα εκδικασθούν κατ’εξαίρεση, λόγω της προφορικότητος της διαδικασίας, θα πρέπει να παρίστανται στο ακροατήριο κατά την συζήτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε εκδιδομένη πράξη κατανομής, ενώ οι διάδικοι απαγορεύεται να προσέλθουν στο δικαστήριο. Διαφορετικά ( δηλαδή εφόσον προηγήθηκε κοινή δήλωση ότι δεν θα εξετασθεί μάρτυρας, αλλά τελικώς δεν έγινε παράσταση) θα δικάζονται ερήμην .

Στην τακτική διαδικασία , ούτως ή άλλως δεν επιβάλλεται η παράσταση των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους κατά την συζήτηση και τούτο φυσικά θα ισχύει και για την περίοδο της αναστολής, έως 30-11-20.

Στις μικροδιαφορές θα πρέπει να παρίστανται οι διάδικοι όταν εμφανίζονται αυτοπροσώπως. Διαφορετικά ( δηλαδή εφόσον προηγήθηκε κοινή δήλωση ότι δεν θα εξετασθεί μάρτυρας, αλλά τελικώς δεν έγινε παράσταση) θα  δικάζονται ερήμην.

Στην πράξη κατανομής που θα εκδίδει ο δικαστής, πριν από την δικάσιμο στις 13:00,  θα περιλαμβάνονται μόνον εκείνες οι δίκες, για τις οποίες έχει γίνει κοινό έγγραφο αίτημα ότι δεν θα εξετασθούν μάρτυρες και οι διαφορές της τακτικής διαδικασίας.

  1. Οι πράξεις κατανομής θα συνεχίσουν να εκδίδονται, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, αλλά θα περιλαμβάνουν μόνον τις υποθέσεις που θα εκδικάζονται κατά τα παραπάνω. Δεν θα περιλαμβάνονται όσες είναι μεν εγγεγραμμένες στο πινάκιο αλλά δεν υποβλήθηκε κοινό αίτημα ότι δεν θα εξετάσουν μάρτυρα. Εφόσον δεν υποβληθεί κανένα κοινό έγγραφο αίτημα περί μη εξέτασης μαρτύρων, δεν θα εκδίδεται πράξη κατανομής και οι υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας θα συζητούνται στις 10:00.

Οι δίκες που δεν θα εκδικάζονται κατά τα ανωτέρω, θα ματαιώνονται ΧΩΡΙΣ να προεκφωνούνται, καθόσον εκδικάζονται μόνον οι κατ’εξαίρεση εκδικαζόμενες διαφορές και υποθέσεις, καθώς και οι διαφορές της τακτικής διαδικασίας.

  1. Η χορήγηση και ανάκληση των προσωρινών διαταγών, επί ασφαλιστικών μέτρων που θα κατατίθενται στο διάστημα της αναστολής, εφόσον πρόκειται για υποθέσεις α) που επιτρέπεται να κατατίθενται κατά την ΚΥΑ 71342/6-11-20 ή β) που κατατίθενται λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης με άδεια του διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας, μπορούν να γίνονται και χωρίς την κλήτευση του αντιδίκου, εφόσον κριθεί από τον δικαστή ότι συντρέχει περίπτωση επείγοντος. Για τα ασφαλιστικά μέτρα και τις υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας που κατατέθηκαν πριν τις 6-11-2020, επίσης η χορήγηση και ανάκληση των προσωρινών διαταγών, θα γίνονται και χωρίς την κλήτευση του αντιδίκου, εφόσον κριθεί από τον δικαστή ότι συντρέχει περίπτωση επείγοντος.
  2. Αναβολές δεν θα χορηγούνται, καθόσον οι δίκες ή θα εκδικάζονται με τους ως άνω όρους ή θα ματαιώνονται οίκοθεν.
  3. Την Δευτέρα 9-11-2020, οι κοινές έγγραφες δηλώσεις επιτρέπεται να γίνουν έως τις 10:00 , δηλαδή πριν από την συζήτηση και τούτο λόγω ανωτέρας βίας, καθόσον η ΚΥΑ δημοσιεύθηκε το απόγευμα της 6-11-2020 και δεν ήταν γνωστές οι ρυθμίσεις της. Πράξη κατανομής δεν θα εκδοθεί και οι , τυχόν παριστάμενοι δικηγόροι, εφόσον υπερβαίνουν τους 15, θα πρέπει να ευρίσκονται στον χώρο έξω του ακροατηρίου, στον οποίο με τη χρήση της μικροφωνικής θα ακούγεται η έδρα.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΤΑΙ η Γραμματέας του δικαστηρίου να κοινοποιήσει την παρούσα στον Δ.Σ.Κ. και στους υπαλλήλους και δικαστές του Ειρηνοδικείου Καβάλας.

Καβάλα 9 Νοεμβρίου 2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΜΑΤΖΟΓΛΟΥ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.