ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ.28/2021 


 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ  28/ 2021 

 

Η  Ειρηνοδίκης Ισιδώρα Αβράμ ,λαμβάνοντας υπόψιν της ,
την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 (ΦΕΚ Β' 534/10-02-2021) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CoVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00»

ιδίως το άρθρο 1 παρ. 1Β υπόπερ. 4 της ως άνω ΚΥΑ κατά την οποία, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας,

τις υπ’ αριθ. 115/2020, 116/2020, 126/2020 και 127/2020, 19/2021  πράξεις της ανωτέρω διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Παγγαίου,

την ανάγκη αποσυμφορήσεως των εργασιών του δικαστηρίου κατά την έναρξη των εργασιών του (όταν ορισθεί), προς διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ :  

Α) Των υπ' αριθμ. 115/2020, 116/2020 και 126/2020, 127/2020, 19/2021  πράξεων της διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Παγγαίου με την διαφορά ότι εντός του ακροατηρίου επιτρέπονται έως 15 άτομα, πλέον του δικαστού, του γραμματέως και του δικαστικού επιμελητού ΚΑΙ 

Β) η αίτηση για έκδοση πιστοποιητικών θα  υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αλλά τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται μόνον έντυπα, διότι δεν χορηγήθηκε ακόμη στο δικαστήριο, εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή και σφραγίδα ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική έκδοση, και η αίτηση και τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται χωρίς μεγαρόσημα, τουλάχιστον  ατελώς έως 31-03-2021 (ΚΥΑ Αριθμ. 62429/30-12-2020, ΦΕΚ  5823/30-12-2020, Β' τεύχος).

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ 

Α) Το δικαστήριο θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως και κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, καθόσον η νέα Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 (ΦΕΚ Β' 534/10-02-2021)ΚΥΑ είναι όμοια με την προηγούμενη.

Β) Συνεχίζουν να διεξάγονται στο ακροατήριο, οι βεβαιώσεις του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου που διενεργείται στα πλαίσια συναινετικού διαζυγίου, κατά το άρθρο 1441 παρ. 3, β του ΑΚ.

Γ) Επιτρέπεται κατά το διάστημα από 11-2-21 έως και 26-2-21  η κατάθεση διαταγών πληρωμής.

Δ) Επιτρέπεται  κατά το διάστημα από 11-2-21 έως και 26-2-21  η καταθεση διαθηκών .

Ε) Επιτρέπεται κατά το διάστημα από 11-2-21 έως και 26-2-21  η κατάθεση αγωγών και αιτήσεων.

ΣΤ) Επιτρέπεται κατά το διάστημα από 11-2-21 έως και 26-2-21  η διενέργεια δήλωσης αποποιήσεως – αποδοχής κληρονομίας 

 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ 

 Όπως ορίζεται στην ως άνω Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 (ΦΕΚ Β' 534/10-02-2021)ΚΥΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ  από την αναστολή :

  • οι προθεσμίες και εν γένει οι δίκες της τακτικής διαδικασίας( άρθ.1 , παρ. 4 περ. 5 , παρ. βα και ββ ΚΥΑ  1293/2021 ) και συνεπώς κάθε πράξη και ιδίως οι ένορκες βεβαιώσεις , που αφορά στις δίκες αυτές διεξάγεται κανονικά, 
  • οι προθεσμίες που προβλέπονται στα νέα άρθρα 4Δ , 4ΣΤ, 4Η, 40, 41, 4ΙΑ, 4ΙΒ και 4ΙΣΤ του Ν. 3869/2010( άρθ.1 , παρ. 4 περ. 5 , παρ. βα ΚΥΑ  1293/2021 ) και συνεπώς το διάστημα από 18-1-21 έως 25-1-2021 υπολογίζεται στην προθεσμία για την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού ( που επέχει θέση δικογράφου κλήσεως μετά από ματαίωση) καθώς και για την επίδοση της αιτήσεως επαναπροσδιορισμού ( καθόσον οι λοιπές προθεσμίες δεν άρχισαν ακόμη για καμμία υπόθεση ).
  • Οι δίκες ειδικών διαδικασιών, ασφαλιστικών μέτρων και εκουσίας δικαιοδοσίας στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες( άρθ.1 , παρ. 4 περ. 5 , παρ. βστ, βζ και βη ΚΥΑ  1293/2021) και συνεπώς επιτρέπεται και η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων και αγωγών. Η δήλωση ότι δεν θα εξετασθούν μάρτυρες υποβάλλεται από όλους τους διαδίκους ή τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών και  πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε έως τις 13:00 της προτεραίας της δικασίμου με email , άλλως η συζήτηση θα ματαιούται με απόσυρση από το πινάκιο και δεν θα εκφωνούνται. Οι ένορκες βεβαιώσεις που θα χρησιμοποιηθούν  για κάθε ειδική διαδικασία , ασφαλιστικά μέτρα και την εκουσία δικαιοδοσία, προς απόδειξη χωρίς μάρτυρες διεξάγονται κανονικά. 
  • Οι καταθέσεις και εν γένει οι δίκες προσημειώσεων ( συναινετική εγγραφή , ανάκληση και μεταρρρύθμιση)   έως 31-3-2021, διεξάγονται μόνον με την έγγραφη διαδικασία , όπως ορίσθηκε με το άρθρο 161 του Ν 4764/2020( ΦΕΚ Α 256/223-12-2020), καθόσον η νέα ΚΥΑ που επιτρέπει την εμμάρτυρη απόδειξη στις δίκες αυτές ευρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 161 του τυπικού νόμου 4764/2020 και συνεπώς καθίσταται ανεφάρμοστη.
  • Θα γίνεται κανονικά με μάρτυρες α) η κήρυξη ιδιόγραφων διαθηκών σε κυρίες, εκουσίας δικαιοδοσίας β) σφράγιση, αποσφράγιση ,απογραφή και δημόσια κατάθεση εκουσίας δικαιοδοσίας ,γ) ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά το άρθρο 738Α ΚΠολΔ, εκουσίας δικαιοδοσίας δ) θέση σε δικαστική μεσεγγύηση, ασφαλιστικών μέτρων ε) εγγυοδοσία ασφαλιστικών μέτρων  και στ) συντηρητικής κατάσχεσης , ασφαλιστικών μέτρων. Συνεπώς επιτρέπεται και  η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΤΑΙ η Γραμματέας του δικαστηρίου να κοινοποιήσει την παρούσα στον Δ.Σ.Κ. και στους υπαλλήλους και δικαστές του Ειρηνοδικείου Καβάλας.

Ελευθερούπολη  11 Φεβρουαρίου 2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ 

ΙΣΙΔΩΡΑ ΑΒΡΑΜ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.