ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10/06/21


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός Πράξης 437/2021

 

H Ειρηνοδίκης Αναστασία Καλτιριμίδου, αφού έλαβε υπόψιν της:

-Το άρθρο 83 παρ. 3 και 4 του Ν. 4790/2021,

-Την υπ’ αριθ. 425/2021 πράξη τoυ Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας,

-Τις αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας Ν. 4745/2020, των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για τη δικάσιμο της 10ης-06-2021 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας και τα οικεία πινάκια,

-Τις αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας Ν. 3869/2010, των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για τη δικάσιμο της 10ης-06-2021 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας και τα οικεία πινάκια,

 ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗΣ 10ης  ΙΟΥΝΙΟΥ 2021,

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

Α) Στις 09:30 π.μ. θα προεκφωνηθεί και ακολούθως θα εκδικασθεί η με αριθ. κατάθ. αίτηση ΕΚ 32/2017, με προεδρεύοντα τον Ειρηνοδίκη Ορέστη Καραφωτιά. Οι δικηγόροι της υποθέσεως που θα συζητηθεί, οφείλουν να παρευρίσκονται κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, διότι άλλως, οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

Β) Στις 11:00 π.μ. θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι με αριθμ. κατάθεσης αιτήσεις ( επαναπροσδιορισμού-πλατφόρμα)   : 252/2015 (α/α 33/2021), ΕΚ 9/2021 (α/α 34/2021), ΕΚ 120/2015 (α/α 35/2021), ΕΚ 163/2018 (α/α 36/2021), ΕΚ 251/2015 (α/α 37/2021), ΕΚ 301/2020 (α/α 39/2021). Επισημαίνεται ότι στην προκείμενη διαδικασία, η απουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, δεν επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ερημοδικίας.

Γ) Στις 11:15 π.μ. θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι με αριθμ. κατάθ. αιτήσεις: ΕΚ 189/2019, 191/2019, 231/2019, 24/2019 και 597/2015. Οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 11:15 π.μ. στο δικαστήριο.Οι δικηγόροι των υποθέσεων που θα συζητηθούν, οφείλουν να παρευρίσκονται κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, διότι άλλως, οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

Δ) Στις 12:15 π.μ. θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι με αριθμ. κατάθ. αιτήσεις: ΕΚ 223/2017, 264/2017, 163/2015, 164/2015, 171/2017. Οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 12:15 π.μ. στο δικαστήριο.Οι δικηγόροι των υποθέσεων που θα συζητηθούν, οφείλουν να παρευρίσκονται κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, διότι άλλως, οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

Ε) Στις 13:15 π.μ. θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι με αριθμ. κατάθ. αιτήσεις: ΕΚ 161/2017, 168/2017, 24/2019, 83/2019. Οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 13:15 π.μ. στο δικαστήριο.Οι δικηγόροι των υποθέσεων που θα συζητηθούν, οφείλουν να παρευρίσκονται κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, διότι άλλως, οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

ΣΤ) Στις 14:00 π.μ. θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι με αριθμ. κατάθ. αιτήσεις: ΕΚ 216/2019, με προεδρεύοντα τον Ειρηνοδίκη Αναστάσιο Δοματζόγλου. Οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 14:00 π.μ. στο δικαστήριο.Οι δικηγόροι των υποθέσεων που θα συζητηθούν, οφείλουν να παρευρίσκονται κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, διότι άλλως, οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙ τη Γραμματέα του Δικαστηρίου να αναρτήσει την παρούσα Πράξη στο ιστολόγιο του δικαστηρίου στο διαδίκτυο και να την αποστείλει αμέσως στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου α) των δικηγόρων άλλων περιφερειών, β) του  Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους και γ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο.

Καβάλα, 09 Ιουνίου 2021

Η Δικαστής

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΤΙΡΙΜΙΔΟΥ


 
12:00 π.μ., ακολούθως δε, θα εκδικασθούν οι αιτήσεις στη σειρά τους από το οικείο πινάκιο.

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.