ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 15/7/21


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ       516/ 2021

 

Ο  Ειρηνοδίκης Αναστάσιος Δοματζόγλου, λαμβάνοντας υπόψιν του,

την Κ.Υ.Α.  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 43319 / 9-7-2021 (ΦΕΚ τεύχος Β΄ 3066/9-7-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 ».

ιδίως την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ κατά την οποία, μεταξύ άλλων  ορίζεται ότι με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας .

τις υπ’ αριθ. 532/3-11-2020, 533/3-11-2020, 547/9-11-20 πράξεις του διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Από το 12 Ιουλίου και 15 Ιουλίου 2021 ώρα 06:00,  ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ:  

Α) της υπ’αριθ. 532/3-11-2020 πράξεως του διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας

Β) της υπ’αριθ. 533/3-11-2020 πράξεως του διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας, με την διαφορά ότι εντός του ακροατηρίου επιτρέπονται έως 15 άτομα, πλέον του δικαστού, του γραμματέως και του δικαστικού επιμελητού. 

Γ) της υπ’αριθ. 547/9-11-20 πράξεως του διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας, εκτός  από την παρ. 8 που ρύθμιζε ζητήματα μόνο της Δευτέρας 9-11-20.

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ

κατά το διάστημα από 12 Ιουλίου έως και 15 Ιουλίου και ώρα 06:00

1)Το δικαστήριο θα λειτουργεί στα πλαίσια της ως άνω νέας Κ.Υ.Α. 43319 / 9-7-2021  και της υπ'αριθ. 31 /2021 Ολομελείας του Πρωτοδικείου Καβάλας

2) Οι συναλλαγές με τους δικηγόρους και πολίτες γίνεται μόνον με ραντεβού μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση.

3) Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται μόνον μετά από υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά και ιδίως στις διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για τα πιστοποιητικά διαθηκών, αποποιήσεων και πτωχεύσεων και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για τα πιστοποιητικά μη ασκήσεως ενδίκων μέσων (τελεσιδικίας).

4) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες θα συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων.

5) Στους Δικαστικούς Λειτουργούς και Δικαστικούς Υπάλληλους του Πρωτοδικείου Καβάλας που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία εντός των εγκαταστάσεων του Ειρηνοδικείου  Καβάλας εφαρμόζεται το υποχρεωτικό μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self test) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εβδομαδιαία βάση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των υπ' αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 24527 (ΦΕΚ Β' 1582/19-4- 2021) και ΔΙα/ΓΠ.οικ. 26390 (ΦΕΚ Β' 1686/24-4-2021) Κ.Υ.Α.  αντίστοιχα.

6) Ενόψει και της λήξης της αναστολής ως προς τις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων, καθώς και τις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων( άρθ. 83 του Ν 4790/20 όπως ερμηνεύθηκε με το άρθρο 25 του Ν 4792/21) η Γραμματεία θα διεξάγει κάθε διαδικασία όπως ενδεικτικώς αναφερόμενα: αιτήσεις κληρονομητηρίων, απογράφων, δηλώσεων αποποιήσεως - αποδοχής κληρονομίας, καταθέσεις ενδίκων μέσων, αγωγών, διαταγών πληρωμής, σωματείων κλπ.

7) Η Γραμματεία θα διεξάγει όλες τις εργασίες, με τους όρους ασφαλείας για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας,  όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα ( βλ. παραπάνω πράξεις).

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ

α) ότι οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων εξαιρούνται πλέον από την αναστολή στο σύνολό τους και όταν δικάζονται κατά την διάρκεια του τρέχοντος θερινού τμήματος θα δικάζονται με μάρτυρες, εκτός από τις συναινετικές προσημειώσεις για τις οποίες ισχύει η έγγραφη διαδικασία έως 30-9-2021 (άρθρο 104 παρ. 1 Ν. 4812/2021  ),

β) ότι μόνον έως την 31η.7.2021 παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς, ήτοι χωρίς καταβολή μεγαροσήμου και τέλους αναβολής και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.( παρ.2 και 11 του  άρθρου 105 Ν 4812/2021),

γ) ότι όσες αιτήσεις επαναπροσδιορισμού του άρθρου 4Β του ν. 3869/2010 δεν υποβλήθηκαν εντός των προθεσμιών του άρθρου 4Δ αυτού, δύνανται κατ' εξαίρεση να υποβληθούν από την 1η .7.2021 έως και τις 15.7.2021( παρ. 1 άρθρο 103  Ν. 4812/2021 ) και

δ) ότι στις προθεσμίες των άρθρων 4Η, 4ΙΑ, 4ΙΣΤ και 4ΙΖ του ν. 3869/2010 ( υπερχρεωμένων πλατφόρμας) δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από 1η  έως 31η  Αυγούστου (παρ.2  άρθρο 103  Ν. 4812/2021 )

ε) ότι εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΤΑΙ η Γραμματέας του δικαστηρίου να κοινοποιήσει την παρούσα στον Δ.Σ.Κ. και στους υπαλλήλους και δικαστές του Ειρηνοδικείου Καβάλας.

Καβάλα, 12 Ιουλίου 2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

  

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΜΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.