ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 27/9/21


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ  174/2021

 

Η  Ειρηνοδίκης Ισιδώρα Αβράμ, λαμβάνοντας υπόψιν της,

                   την Κ.Υ.Α.  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/17-9-2021 (ΦΕΚ τεύχος Β΄ 4337/18-9-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.».

                   την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ κατά την οποία, μεταξύ άλλων  ορίζεται ότι με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας .

                   τις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 10 της ως άνω Κ.Υ.Α.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ

Κατά το χρονικό διάστημα, ήτοι από 20 Σεπτεμβρίου έως και 27 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 06:00:

1)         Το δικαστήριο θα λειτουργεί στα πλαίσια της  57069/17-9-2021 (ΦΕΚ τεύχος Β΄ 4337/18-9-2021) και σύμφωνα με το πρόγραμμα υπηρεσιών Σεπτεμβρίου. Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων θα διεξάγονται κανονικά χωρίς επιμέρους περιορισμούς και εξαιρέσεις και σύμφωνα με τα παρακάτω  οριζόμενα.

Το ακροατήριο και ο προθάλαμος θα παραμείνουν με την διαμόρφωση που έγινε για την αποφυγή του συγχρωτισμού τηρουμένου του  μέτρου της αποστάσεως 1,5 μέτρου μεταξύ των προσώπων, καθώς και της χρήσης των απολυμαντικών. Στο ακροατήριο τουλάχιστον το ένα  παράθυρο ή τουλάχιστον η δίφυλλη πόρτα του, θα είναι διάπλατα ανοικτά και όταν απαιτείται θα λειτουργούν και τα κλιματιστικά. Εάν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν θα ανοίγει διάπλατα μόνον η δίφυλλη θύρα του ακροατηρίου, οπότε θα μπορούν να λειτουργούν και τα κλιματιστικά.

Ενόψει  α) της, νομοθετικώς, συνεχίσεως του μέτρου της κατανομής των εκδικαζομένων υποθέσεων κατά ομάδες με διαφορετική ώρα έναρξης εκδικάσεως για κάθε ομάδα, γεγονός που επιτυχώς μειώνει σημαντικά τον συγχρωτισμό, β) της διαμόρφωσης του χώρου του ακροατηρίου που διασφαλίζει την τήρηση των αποστάσεων και γ) της χρήσης μασκών και με γενικό κανόνα ότι εντός του ακροατηρίου επιτρέπεται η παραμονή τόσων ατόμων ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των αποστάσεων και όχι πλέον των 15 χωρίς να υπολογίζονται οι δικαστές και οι δικαστικοί υπάλληλοι.  Κατά την προεκφώνηση που θα γίνεται πριν από την έναρξη κάθε ομάδας εκδικαζομένων υποθέσεων εντός του ακροατηρίου θα παρευρίσκονται μόνον οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι διάδικοι των μικροδιαφορών που παρίστανται χωρίς δικηγόρο, αλλά όχι τόσοι ώστε να μη τηρούνται οι αποστάσεις και όχι πλέον των 15 χωρίς να υπολογίζονται οι δικαστές και οι δικαστικοί υπάλληλοι. 

2)         ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΒΟΛΩΝ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΜΑΤΑΙΩΣΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ.

   Συστήνεται στους πληρεξουσίους δικηγόρους έως τις 12:00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας  να ενημερώνουν τον δικάζοντα για τις υποθέσεις που πρόκειται να υποβληθεί αίτημα αναβολής, αλλά και εάν θα γίνει  παραίτηση από το δικόγραφο, βίαιη διακοπή της δίκης,  κατάργηση της δίκης και ματαίωση της συζήτησης, προκειμένου να καταρτίζεται αναλόγως η πράξη κατανομής από τον δικαστή, ώστε να εξελίσσεται ομαλά και σύντομα η διαδικασία όσων υποθέσεων θα δικαστούν. Για τους λόγους αυτούς οι πληρεξούσιοι δικηγόροι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στην Γραμματεία στο οποίο θα αναγράφεται α) ο πληρεξούσιος δικηγόρος που ενημερώνει ότι θα υποβάλλει σχετικό αίτημα, β) η τηρητέα διαδικασία της υπόθεσης, ο αριθμός και το έτος καταθέσεως του εισαγωγικού δικογράφου, γ) η άποψη του πληρεξουσίου δικηγόρου του αντιδίκου (εφόσον είναι γνωστός), επί του αιτήματος αναβολής (εάν είναι άγνωστος ο πληρεξούσιος του αντιδίκου θα αναγράφεται τούτο επί του εγγράφου).

3)         Η Γραμματεία θα διεξάγει κάθε διαδικασία παρέχοντας τις προβλεπόμενες κατ' αρμοδιότητα υπηρεσίες τους με τους όρους ασφαλείας για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας,  όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα.

Οι συναλλαγές με τους δικηγόρους και πολίτες γίνεται μόνον με ραντεβού μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση.

Εντός των γραφείων της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου  η είσοδος στην Γραμματεία θα γίνεται για όλους κατόπιν προσκλήσεως από τους Γραμματείς του Ειρηνοδικείου από την θύρα που βρίσκεται έμπροσθεν του γραφείου της Γραμματείας. Η έξοδος από την Γραμματεία του δικαστηρίου θα γίνεται για όλους από την ίδια θύρα. Η είσοδος στα γραφεία των γραμματέων θα γίνεται τηρουμένης της αποστάσεως, κατά σειρά ενός ατόμου κάθε φορά. Θα χρησιμοποιούνται από όλους απολυμαντικά για τα χέρια, απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων από όλους και γίνεται από όλους η χρήση μάσκας.

4)         Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται μόνον μετά από υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά.

5)         Οι ένορκες βεβαιώσεις και οι διαδικασίες των διαθηκών θα διεξάγονται στο ακροατήριο, σε ώρα που θα προκαθορίζεται.  Οι αιτούντες και οι μάρτυρες θα εισέρχονται κατ’ ευθείαν στο ακροατήριο, όπου θα διεξάγεται όλη η διαδικασία, τηρουμένων των αποστάσεων.

6)         Η κήρυξη κυρίας διαθήκης, θα διεξάγεται στο ακροατήριο, τηρουμένων και των μέτρων προστασίας. Η ημέρα και ώρα της διεξαγωγής θα ορίζεται από  την Γραμματέα μετά από τηλεφωνική συνεννόηση. Οι αιτούντες και οι μάρτυρες θα εισέρχονται κατ’ ευθείαν στο ακροατήριο, όπου θα διεξάγεται όλη η διαδικασία. 

7)         Κατά την είσοδο στις υπηρεσίες (γραφεία, ακροατήρια, κοινόχρηστους χώρους, κλπ) που στεγάζονται στο Ειρηνοδικείο Παγγαίου τα φυσικά πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) υποχρεούνται να επιδεικνύουν: [α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ανωτέρω ΚΥΑ ή [β] πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της ανωτέρω ΚΥΑ ή [v] βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού coVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της ανωτέρω ΚΥΑ.

8)         Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. Οι ανήλικοι από πέντε (5) έως έντεκα (11) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της ανωτέρω ΚΥΑ. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.

9) Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αποτελέσματος self-test για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο που έχει διενεργηθεί σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την είσοδο των φυσικών προσώπων στις ως άνω υπηρεσίες, στις κάτωθι περιπτώσεις: Ι. Κατάθεση στα αστικά δικαστήρια: α) αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση αναστολής κ.λπ.) με αίτημα προσωρινής διαταγής ή β) αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας με αίτημα προσωρινής διαταγής ή γ) αυτοτελούς αιτήματος προσωρινής διαταγής.  Συζήτηση προσωρινής διαταγής.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α], [β] και [v], καθώς και η δήλωση αποτελέσματος self-test επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του φυσικού προσώπου στην είσοδο των ως άνω υπηρεσιών σε προσωπικό εταιρειών φύλαξης (security) ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εκάστοτε υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Παγγαίου, οι οποίοι τα σαρώνουν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α' 118) Coνid Free GR. Εναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή. Στα πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) που δεν είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο πιστοποιητικό απαγορεύεται η είσοδος.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ

α)         οι δίκες  διεξάγονται κανονικά υπό τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς της πανδημίας, εκτός από τις συναινετικές προσημειώσεις για τις οποίες ισχύει η έγγραφη διαδικασία έως 30-9-2021 (άρθρο 104 παρ. 1 Ν. 4812/2021 ) και

Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, επίσης συζητούνται κανονικά με μάρτυρες, μόνον στο ακροατήριο του δικαστηρίου, τηρουμένων των μέτρων προστασίας της υγείας.

β)  πλέον ΔΕΝ παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς, ήτοι χωρίς καταβολή μεγαροσήμου και τέλους αναβολής και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.( παρ.2 και 11 του  άρθρου 105 Ν 4812/2021),

γ)  Έως 30-9-2021 συνεχίζεται το μέτρο της κατανομής των υποθέσεων στην δικάσιμο από τον δικαστή (παρ. 2 και 11 άρθρου 105 Ν 4812/2021) με πράξη του που δημοσιεύεται και στον ιστότοπο του δικαστηρίου, την προηγουμένη της δικασίμου  εργάσιμη ημέρα, μετά τις 13:00, προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των παραγόντων της δίκης και η έκθεσή τους στον κίνδυνο πανδημικής μολύνσεως.  Στις υποθέσεις αυτές :

i. εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος ( παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν 4812/2021 ),   

ii. Οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου κατά τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 105 του Ν 4812/2021, 

iii. αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας (παρ. 2 του άρθρου 105 του Ν 4812/2021).   

ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ η Γραμματέας του δικαστηρίου να κοινοποιήσει την παρούσα στον Δ.Σ.Κ. και στους υπαλλήλους και δικαστές του Ειρηνοδικείου Καβάλας.

 

Ελευθερούπολη,  20 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΑ ΑΒΡΑΜ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.