ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 11/10/21


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΑΣΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ  209/4.10.2021

 

Η Ειρηνοδίκης Γραμματούλα Σαλταρή, λαμβάνοντας υπόψη:

1)    την Κ.Υ.Α.  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400/1-10-21(ΦΕΚ τεύχος Β΄ 4577/3-10-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.» και ιδιαίτερα την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ κατά την οποία, μεταξύ άλλων  ορίζεται ότι με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας,

2)  το άρθρο πεντηκοστό τρίτο του  Ν. 4839/2021 ( ΦΕΚ Α 181/2-10-2021 ),

3) τις υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου και

4) τους προφανείς κινδύνους που εγκυμονεί για όλους η προσωπική επαφή και το γεγονός ότι στους χώρους του Ειρηνοδικείου Θάσου υπό κανονικές συνθήκες παρατηρείται συνωστισμός πολιτών δεδομένης και της στενότητας των χώρων αυτού.

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ

Από 4 Οκτωβρίου ώρα 6.00 π.μ. έως 11 Οκτωβρίου 2021 ώρα 6:00 π.μ.

Α. Όλες διαδικασίες διεξάγονται κανονικά. Στις προγραμματισμένες δίκες θα προηγείται χρονικός καταμερισμός των εγγεγραμμένων στο πινάκιο ή το έκθεμα υποθέσεων, ο οποίος θα γνωστοποιείται από το γραμματέα του δικαστηρίου το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας, και, στις περιπτώσεις που διάδικος είναι και το Ελληνικό Δημόσιο, και στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. Παρακαλούνται πολύ οι κ.κ. πληρεξούσιοι να προσέρχονται στον καθορισμένο για τη συζήτηση της υπόθεσής τους χρόνο με την παρουσία μόνο του μάρτυρα που θα εξετασθεί για να μη δημιουργείται συνωστισμός στους χώρους του Ειρηνοδικείου. Στις ίδιες ως άνω περιπτώσεις (πλην των δικών της νέας τακτικής διαδικασίας) παρέχεται η δυνατότητα συναινετικής αναβολής με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ' άρθρ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ κατ' απόκλιση της παρ. 2 του άρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι την 12η ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι μαζί με το σχετικό e-mail να αποστέλλουν και το αντίστοιχο παράβολο αναβολής. Κατά τη συζήτηση των παραπάνω υποθέσεων στα ακροατήρια, θα προτάσσονται οι υποθέσεις του πινακίου ή του εκθέματος, για τις οποίες τόσο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων έχουν υποβάλλει κοινή ανέκκλητη δήλωση συναινετικής αναβολής, χωρίς παράστασή τους στο ακροατήριο, όσο και αυτές για τις οποίες όλοι οι διάδικοι έχουν δηλώσει στην Γραμματεία του Δικαστηρίου ότι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση της υπόθεσής τους μάρτυρα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη 12η ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας (αρθρ. 105 παρ. 2 και 3 του ν. 4812/2021).

Β. 1. Η κατάθεση των δικογράφων θα γίνεται κανονικά.

2.Η κατάθεση των αιτήσεων που αφορούν σε συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, θα πραγματοποιείται μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 2593022777. Η συζήτηση αυτών θα διεξάγεται ενώπιον της Ειρηνοδίκη εγγράφως κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρ. 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι θα παρίστανται με δήλωση κατά την παρ. 2 του άρθρ. 242 ΚΠολΔ (αρθρ. 124 ν. 4812/2021).

3. Διενέργεια Ενόρκων Βεβαιώσεων θα γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

4. Κατάθεση αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων κλπ. θα γίνεται κανονικά. Ισχύει και προκρίνεται η ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων περί χορήγησης πιστοποιητικών μη δημοσίευσης διαθήκης, αποποίησης, ενδίκων μέσων και ανακοπών κατά διαταγής πληρωμής και δήλωσης τρίτου..

5. Η δημοσίευση αποφάσεων θα πραγματοποιείται κανονικά.

6. Θα κατατίθενται αιτήσεις και θα δημοσιεύονται διατάξεις αναγνώρισης ή τροποποίησης του καταστατικού σωματείων και έκδοσης πιστοποιητικών κληρονομητηρίων.

7. Διενέργεια αποποιήσεων μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.

8. α) Ένδικα μέσα κατά πολιτικών αποφάσεων καθώς και δηλώσεις παραίτησης από δικόγραφα ή ένδικα μέσα και β) δηλώσεις τρίτων κατατίθενται κανονικά.

9. Αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης της χρήσης μισθίου κατατίθενται κανονικά.

10. Λήψη αντιγράφων αποφάσεων και επικύρωση αντιγράφων αποφάσεων προγενέστερων ετών και των λοιπών εγγράφων του αρχείου πραγματοποιείται κανονικά, όπως επίσης και ανάληψη των σχετικών.  Η παραλαβή των σχετικών κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη, διότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος αρχείου στην υπηρεσία.

11. Επίσης, θα χορηγούνται αντίγραφα διαθηκών και απόγραφα.

Γ. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και η εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου κατά την είσοδο στο Δικαστήριο όλα τα φυσικά πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι, υπάλληλοι, πολίτες) οφείλουν να επιδεικνύουν:

α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρ. 10 ή

β) πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 10 ή

γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό Covid-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού Covid-19 (rapid test) εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών πριν την είσοδο, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 10.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν για ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. Οι ανήλικοι από πέντε (5) έως έντεκα (11) ετών, δύνανται να προσκομίζουν εναλλακτικά δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) του τελευταίου εικοσιτετραώρου στην οποία προβαίνει είτε οποιοσδήποτε γονέας ακόμα και μη έχων την επιμέλεια είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 10. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) που έχει διενεργηθεί εντός 24 ωρών στις εξής περιπτώσεις:

α) κατάθεση αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα) με αίτημα προσωρινής διαταγής

β) κατάθεση αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας με αίτημα προσωρινής διαταγής

γ) κατάθεση αυτοτελούς αιτήματος προσωρινής διαταγής

δ) Συζήτηση προσωρινής διαταγής

ε) κατάθεση και συζήτηση αγωγών άρθρου 22 Ν. 1264/1982

Τα παραπάνω πιστοποιητικά της περίπτωσης α), β) και γ), καθώς και η δήλωση αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) επιδεικνύονται κατά την είσοδο στο Δικαστήριο σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή σε προσωπικό εταιριών φύλαξης (security) ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Υπηρεσίας, οι οποίοι τα σαρώνουν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του αρθρ. 33 του ν. 4816/2021. Εφόσον το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στο Δικαστήριο από χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα παραπάνω πιστοποιητικά ελέγχονται σε έγχαρτη μορφή. Στα πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι και πολίτες) που δεν είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο πιστοποιητικό δε θα επιτρέπεται η είσοδος.

Επιπρόσθετα όλοι οι εισερχόμενοι στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας ήτοι:

1) Να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό (υπάρχει διαθέσιμο στους

κοινόχρηστους χώρους του Ειρηνοδικείου).

2) Να τηρούν τη νόμιμη απόσταση μεταξύ τους (τουλάχιστον 1,5 μέτρο).

3) Να εισέρχονται ένας - ένας στους χώρους των γραφείων του Ειρηνοδικείου, ένας – ένας και μετά την αποχώρηση αυτού που εξυπηρετείτο πριν από αυτούς, ώστε να μην παρατηρείται συνωστισμός και συγχρωτισμός στον στενό διάδρομο του Ειρηνοδικείου.

4) Το ανώτατο όριο εισερχομένων εντός των αιθουσών του καταστήματος καθορίζεται σε 15 άτομα, περιλαμβανομένων των μελών της σύνθεσης του Δικαστηρίου και των δικηγόρων  και πρέπει να τηρείται με επιμέλεια του δικάζοντος σε κάθε ακροατήριο δικαστή.

        Θάσος, 4 Οκτωβρίου 2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ ΣΑΛΤΑΡΗ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.