ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 6/10/21


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός Πράξης 718/2021

 

H Ειρηνοδίκης Κυριακή Παπαδοπούλου, αφού έλαβε υπόψη:

  • Το άρθρο 53 του Ν. 4839/2021,
  • Την υπ’ αριθ. 708/2021 πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας,
  • Τις αιτήσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για τη δικάσιμο της 6ης-10-2021 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας και το οικείο πινάκιο,

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ

ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

 

Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 09:30 π.μ., αλλά θα γίνεται κάθε φορά πριν από την έναρξη εκδίκασης κάθε τμήματος υποθέσεων, όπως ορίζεται παρακάτω.

Κατά την προεκφώνηση που θα γίνεται πριν από την έναρξη κάθε τμήματος εκδικαζομένων υποθέσεων εντός του ακροατηρίου θα επιτρέπονται έως 15 άτομα, πλέον της δικαστού, της γραμματέως και του δικαστικού επιμελητή.

 

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ

ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

Πρώτο τμήμα στις 09:30 π.μ.:

Α)Θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν: 1) η με αρ. κατ. ΕΚ 165/2014 αίτηση (επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 544/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας),η οποία επανήλθε με τη με αρ. κατ. ΕΚ 57/2020 κλήση, 2) η με αρ. κατ. ΕΚ 453/2013 αίτηση (επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 213/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας), 3) οι με αρ. κατ. ΕΚ 157/2014 και ΕΚ 158/2014 αιτήσεις (οι οποίες συνεκδικάσθηκαν και επί των οποίων εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 321/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας) και 4) οι με αρ. κατ. ΕΚ 41/2016 και 43/2016 αιτήσεις (οι οποίες συνεκδικάσθηκαν και επί των οποίων εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 107/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας), οι οποίες επανήλθαν με τη με αρ. κατ. ΕΚ 60/2021 κλήση, με την επισήμανση ότι οι δικηγόροι όλων των παραπάνω υποθέσεων που θα συζητηθούν, οφείλουν να παρευρίσκονται κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, διότι άλλως οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην. Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 09:30 π.μ.

Δεύτερο τμήμα στις 11:00 π.μ.:

Β) Θα εκφωνηθούν εκδικαζόμενες: 1) η με αρ. κατ. ΕΚ 286/2019 αίτηση (αρ. κατ. αίτησης επαναπροσδιορισμού ΕΚ 101/2021), 2) η με αρ. κατ. ΕΚ 254/2018 αίτηση (αρ. κατ. αίτησης επαναπροσδιορισμού ΕΚ 102/2021), 3) η με αρ. κατ. ΕΚ 85/2018 αίτηση (αρ. κατ. αίτησης επαναπροσδιορισμού 103/2021), 4) η με αρ. κατ. ΕΚ 35/2018 αίτηση (αρ. κατ. αίτησης επαναπροσδιορισμού 104/2021), 5) η με αρ. κατ. ΕΚ 275/2018 αίτηση (αρ. κατ. αίτησης επαναπροσδιορισμού 105/2021), 6) η με αρ. κατ. ΕΚ 473/2014 αίτηση (αρ. κατ. αίτησης επαναπροσδιορισμού 106/2021) και 7) η με αρ. κατ. ΕΚ 101/2019 αίτηση (αρ. κατ. αίτησης επαναπροσδιορισμού 107/2021), με την επισήμανση ότι η απουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, κατά την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών, δεν επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ερημοδικίας. Οι δικηγόροι και οι διάδικοι των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 11:00 π.μ.

Τρίτο τμήμα στις 11:15 π.μ.:

Γ)Θα προεκφωνηθεί και ακολούθως θα εκδικασθεί από την Ειρηνοδίκη Καβάλας Ευστρατία Παπαεμμανουήλ η με αρ. κατ. ΕΚ 450/2015 αίτηση, η συζήτηση της οποίας διακόπηκε, με την επισήμανση ότι οι δικηγόροι της παραπάνω υπόθεσης οφείλουν να παρευρίσκονται κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, διότι άλλως οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην. Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες της παραπάνω υπόθεσης δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 11:15 π.μ.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙ τη Γραμματέα του Δικαστηρίου να αναρτήσει την παρούσα πράξη στο ιστολόγιο του δικαστηρίου στο διαδίκτυο και να την αποστείλει αμέσως στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου α) των δικηγόρων άλλων περιφερειών, β) του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους και γ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Καβάλα, 5 Οκτωβρίου 2021

Η Ειρηνοδίκης

 

Κυριακή Παπαδοπούλου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.