ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ


Νέες διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων (ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικηγόρου, χρονικός καταμερισμός πινακίου, συναινετικές αναβολές κλπ)

 

Με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», που συζητείται στη Βουλή, εισάγονται επείγουσες ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, οι οποίες ισχύουν από την 1.1.2022 έως την 31.3.2022.

Συγκεκριμένα, με το νέο νομοσχέδιο (άρθρα 56 & 57 του νομοσχεδίου):

1. Προβλέπεται ότι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικηγόρου μπορούν να ληφθούν και για διαφορές ή υποθέσεις των ειδικών διαδικασιών, της εκούσιας δικαιοδοσίας, του κτηματολογίου και των ασφαλιστικών μέτρων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των εκάστοτε ειδικότερων διατάξεων.

2. Προβλέπεται η χρονική κατανομή των εγγεγραμμένων στο πινάκιο ή στο έκθεμα υποθέσεων στον πρώτο και δεύτερο βαθμό καθώς και στον Άρειο Πάγο (με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 του ΚΠολΔ), με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr.

3. Μπορεί να δοθεί αναβολή και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας

4. Παρέχεται η δυνατότητα στους διαδίκους να δηλώσουν, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη γραμματεία του δικαστηρίου την κοινή επιθυμία τους να μην εξετάσουν μάρτυρα κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή του εκθέματος

. 5. Η εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται ως εξής:

α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.

β) Στη δήλωση της περ. α), που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ` ου η αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ` ου στην αιτούμενη προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ` ου.

γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο.

δ) Η ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης γίνονται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. Η συναίνεση του προσημειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να παρατείνεται η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων (για την εγγραφή ή εξάλειψη κλπ προσημείωσης) μέχρι την 30.6.2022.

Οι σχετικές διατάξεις είναι διαθέσιμες στον κάτωθι σύνδεσμο:

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11797245.pdf

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.