ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 20/12/21


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ  273/2021

 

Η  Ειρηνοδίκης Ισιδώρα Αβράμ, λαμβάνοντας υπόψιν της, 

            την Κ.Υ.Α. 78616/17-12-2021 (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ 5973/18-12-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Iανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.» και ιδιαίτερα την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ κατά την οποία, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας .

            το άρθρο πεντηκοστό τρίτο του  Ν. 4839/2021 (ΦΕΚ Α 181/2-10-2021)για το διάστημα έως 31-12-2021

            το άρθρο 56 του  Ν. 4871/2021 (ΦΕΚ Α 246/10.12.2021) για το διάστημα έως 10-1-2022

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ

Από 20 Δεκεμβρίου 2021 έως 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00,

1)        Το δικαστήριο θα λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα υπηρεσιών του εκάστου μηνός τηρουμένων των μέτρων της αποστάσεως 1,5 μέτρου μεταξύ των προσώπων, της χρήσης μάσκας και απολυμαντικών και στα πλαίσια της ως άνω 78616/17-12-2021 (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ 5973/18-12-2021). Οι δίκες ενώπιον του Ειρηνοδικείου θα διεξάγονται κανονικά χωρίς επιμέρους περιορισμούς και εξαιρέσεις και σύμφωνα με τα παρακάτω  οριζόμενα. 

Το ακροατήριο και ο προθάλαμος θα παραμείνουν με την διαμόρφωση που έγινε για την αποφυγή του συγχρωτισμού τηρουμένου του  μέτρου της αποστάσεως 1,5 μέτρου μεταξύ των προσώπων, καθώς και της χρήσης των απολυμαντικών. Στο ακροατήριο τουλάχιστον το ένα  παράθυρο ή τουλάχιστον η δίφυλλη πόρτα του, θα είναι διάπλατα ανοικτά και όταν απαιτείται θα λειτουργούν και τα κλιματιστικά. Εάν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν θα ανοίγει διάπλατα μόνον η δίφυλλη θύρα του ακροατηρίου, οπότε θα μπορούν να λειτουργούν και τα κλιματιστικά.

2)        Η Γραμματεία θα διεξάγει κάθε διαδικασία παρέχοντας τις προβλεπόμενες κατ' αρμοδιότητα υπηρεσίες τους με τους όρους ασφαλείας για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας,  όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα. 

Οι συναλλαγές με τους δικηγόρους και πολίτες γίνεται μόνον με ραντεβού μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση. 

Εντός των γραφείων της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου  η είσοδος στην Γραμματεία θα γίνεται για όλους κατόπιν προσκλήσεως από τους Γραμματείς του Ειρηνοδικείου από την θύρα που βρίσκεται έμπροσθεν του γραφείου της Γραμματείας. Η έξοδος από την Γραμματεία του δικαστηρίου θα γίνεται για όλους από την ίδια θύρα. Η είσοδος στα γραφεία των γραμματέων θα γίνεται τηρουμένης της αποστάσεως, κατά σειρά ενός ατόμου κάθε φορά. Θα χρησιμοποιούνται από όλους απολυμαντικά αλκοολούχου διαλύματος για την αντισηψία χεριών, απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων από όλους και γίνεται από όλους η χρήση μάσκας. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

3)        Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται μόνον μετά από υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά.

4)        Οι ένορκες βεβαιώσεις και οι διαδικασίες των διαθηκών θα διεξάγονται στο ακροατήριο, σε ώρα που θα προκαθορίζεται.  Οι αιτούντες και οι μάρτυρες θα εισέρχονται κατ’ ευθείαν στο ακροατήριο, όπου θα διεξάγεται όλη η διαδικασία, τηρουμένων των αποστάσεων.

5)        Η κήρυξη κυρίας διαθήκης, θα διεξάγεται στο ακροατήριο, τηρουμένων και των μέτρων προστασίας. Η ημέρα και ώρα της διεξαγωγής θα ορίζεται από  την Γραμματέα μετά από τηλεφωνική συνεννόηση. Οι αιτούντες και οι μάρτυρες θα εισέρχονται κατ’ ευθείαν στο ακροατήριο, όπου θα διεξάγεται όλη η διαδικασία.

6)        Μετά την ψήφιση και  έναρξη ισχύος του νέου Ν 4871/2021 παρατείνεται έως 31-3-2022 το μέτρο της κατανομής των εκδικαζομένων υποθέσεων κατά ομάδες με διαφορετική ώρα έναρξης εκδικάσεως για κάθε ομάδα, γεγονός που επιτυχώς μειώνει σημαντικά τον συγχρωτισμό. Επίσης θα διατηρηθεί  η υπάρχουσα διαμόρφωση του χώρου του ακροατηρίου και του προθαλάμου που διασφαλίζουν την τήρηση των αποστάσεων και  μαζί με την χρήση μασκών και με την τήρηση του κανόνα ότι εντός του ακροατηρίου επιτρέπεται η παραμονή τόσων ατόμων ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των αποστάσεων και όχι πλέον των 15 χωρίς να υπολογίζονται οι δικαστές και οι δικαστικοί υπάλληλοι, θα επιτυγχάνεται η επαρκής προστασία από την διασπορά της πανδημίας. Κατά την προεκφώνηση που θα γίνεται πριν από την έναρξη κάθε ομάδας εκδικαζομένων υποθέσεων εντός του ακροατηρίου θα παρευρίσκονται μόνον οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι διάδικοι των μικροδιαφορών που παρίστανται χωρίς δικηγόρο, αλλά όχι τόσοι ώστε να μη τηρούνται οι αποστάσεις και όχι πλέον των 15 χωρίς να υπολογίζονται οι δικαστές και οι δικαστικοί υπάλληλοι. 

7)        ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΒΟΛΩΝ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΜΑΤΑΙΩΣΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ.

   Συστήνεται στους πληρεξουσίους δικηγόρους έως τις 12:00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας  να ενημερώνουν τον δικάζοντα για τις υποθέσεις που πρόκειται να υποβληθεί αίτημα αναβολής, αλλά και εάν θα γίνει  παραίτηση από το δικόγραφο, βίαιη διακοπή της δίκης,  κατάργηση της δίκης και ματαίωση της συζήτησης, προκειμένου να καταρτίζεται αναλόγως η πράξη κατανομής από τον δικαστή, ώστε να εξελίσσεται ομαλά και σύντομα η διαδικασία όσων υποθέσεων θα δικαστούν. Για τους λόγους αυτούς οι πληρεξούσιοι δικηγόροι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στην Γραμματεία στο οποίο θα αναγράφεται α) ο πληρεξούσιος δικηγόρος που ενημερώνει ότι θα υποβάλλει σχετικό αίτημα, β) η τηρητέα διαδικασία της υπόθεσης, ο αριθμός και το έτος καταθέσεως του εισαγωγικού δικογράφου, γ) η άποψη του πληρεξουσίου δικηγόρου του αντιδίκου (εφόσον είναι γνωστός), επί του αιτήματος αναβολής (εάν είναι άγνωστος ο πληρεξούσιος του αντιδίκου θα αναγράφεται τούτο επί του εγγράφου).

8)         Κατά την είσοδο στις υπηρεσίες (γραφεία, ακροατήρια, κοινόχρηστους χώρους, κλπ) που στεγάζονται στο Ειρηνοδικείο Παγγαίου τα φυσικά πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) υποχρεούνται να επιδεικνύουν: [α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ανωτέρω ΚΥΑ ή [β] πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ανωτέρω ΚΥΑ ή [v] βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού coVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ανωτέρω ΚΥΑ. 

9)         Οι ανήλικοι  δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ανωτέρω ΚΥΑ. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα. 

10)      Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αποτελέσματος self-test για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο που έχει διενεργηθεί σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την είσοδο των φυσικών προσώπων στις ως άνω υπηρεσίες, στις κάτωθι περιπτώσεις: Ι. Κατάθεση στα αστικά δικαστήρια: α) αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση αναστολής κ.λπ.) με αίτημα προσωρινής διαταγής ή β) αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας με αίτημα προσωρινής διαταγής ή γ) αυτοτελούς αιτήματος προσωρινής διαταγής.  Συζήτηση προσωρινής διαταγής. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, καθώς και η δήλωση αποτελέσματος self-test επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του φυσικού προσώπου στην είσοδο των ως άνω υπηρεσιών σε προσωπικό εταιρειών φύλαξης (security) ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εκάστοτε υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Παγγαίου, οι οποίοι τα σαρώνουν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α' 118) Coνid Free GR. Εναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή. Στα πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) που δεν είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο πιστοποιητικό απαγορεύεται η είσοδος.

11)      Ειδικά στους δικαστικούς υπαλλήλους και τους λοιπούς εργαζόμενους στις ως άνω υπηρεσίες εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ρυθμίζουν την πρόσβαση των μονίμων εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές δομές και ειδικότερα τα οριζόμενα στα αρθρ. 3 (περ. Α παρ. 1 και 3 και περ. Γ) και 22 της υπό στοιχ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 (Β’ 4187) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, ήτοι οι ανωτέρω επιδεικνύουν [α] πιστοποιητικό εμβολιασμού ή, [β] πιστοποιητικό νόσησης ή,[γ] βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19, που διενεργήθηκε  με τη μέθοδο PCR ή rapid test έως σαράντα οκτώ (48) ώρες δύο φορές την εβδομάδα πριν από την Τρίτη και πριν από την Παρασκευή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΚΥΑ 69136/04-11-2021. Η βεβαίωση να επιδεικνύεται και προσκομίζεται έως  την Τρίτη και έως την Παρασκευή.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ

α)        οι δίκες  διεξάγονται κανονικά με μάρτυρες, αλλά υπό τα ως άνω μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς της πανδημίας. Για τις συναινετικές προσημειώσεις ισχύει η έγγραφη διαδικασία καθόσον παρατάθηκε το μέτρο έως 31-12-2021 (άρθρο 104 παρ. 1 Ν. 4812/2021 όπως παρατάθηκε η ισχύς του μέτρου με την ΥπΑπ ( Δικαιοσύνης) 46690/2021 ( ΦΕΚ Β 4404/23.9.21), και ακολούθως παρατάθηκε έως 31-3-2022 ( άρθρο 57 Ν 4871/2021 ,  Φ.Ε.Κ. Α 246/10.12.2021)

Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, επίσης συζητούνται κανονικά με μάρτυρες, μόνον στο ακροατήριο του δικαστηρίου, τηρουμένων των μέτρων προστασίας της υγείας.

β)        πλέον ΔΕΝ παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς, ήτοι χωρίς καταβολή μεγαροσήμου και τέλους αναβολής και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.( παρ.2 και 11 του  άρθρου 105 Ν 4812/2021),

γ)         Δυνάμει της νέας  διατάξεως της παρ. 1 άρθρου 56 Ν 4871/2021, έως 31-3-2022 συνεχίζεται το μέτρο της κατανομής των υποθέσεων στην δικάσιμο, με πράξη του δικαστή που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εφόσον συμπεριλαμβάνονται υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, εφόσον είναι γνωστή, την προηγουμένη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, μετά τις 13:00, προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των παραγόντων της δίκης και η έκθεσή τους στον κίνδυνο πανδημικής μολύνσεως.  Στις υποθέσεις αυτές και δυνάμει της αυτής ως άνω διατάξεως του άρθρου:

i. εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος, 

ii. Οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου,  

iii. αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας .    

ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ η Γραμματέας του δικαστηρίου να κοινοποιήσει την παρούσα στον Δ.Σ.Κ. και στους υπαλλήλους και δικαστές του Ειρηνοδικείου Καβάλας.

Ελευθερούπολη,  20 Δεκεμβρίου 2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΑ ΑΒΡΑΜ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.