ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2/3/22


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός Πράξης  65 /2022

 

Η Ειρηνοδίκης Δέσποινα Σταπατόρη, αφού έλαβε υπόψη:

1.Το άρθρο 56 Ν 4871/2021,

2.Την υπ’ αριθ. 62/ 2022 πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας,

3.Τις αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας και την αγωγή τακτικής διαδικασίας  των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για την δικάσιμο της 02-03-2022 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας.

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Α] Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 09:30, αλλά θα γίνεται κάθε φορά πριν από την έναρξη εκδικάσεως κάθε ομάδας υποθέσεων, όπως ορίζεται παρακάτω. Κατά την προεκφώνηση που θα γίνεται πριν από την έναρξη κάθε ομάδας εκδικαζόμενων υποθέσεων, εντός του ακροατηρίου θα επιτρέπονται έως 15 άτομα, πλέον του δικαστή και του δικαστικού υπαλλήλου.

Β] Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ που θα εκδικασθούν από την υπογράφουσα την παρούσα δικαστή θα γίνει ως εξής:

Πρώτο τμήμα 9:30:

Θα εκδικασθούν οι αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας υποθέσεων του Ν. 4745/2020 (πλατφόρμας) με αριθμούς κατάθεσης αρχικής αιτήσεως

ΕΚ 415/2014 (αρ.κατ. πλατφόρμας EK 242/2021),

ΕΚ 55/2019 (αρ.κατ. πλατφόρμας EK 243/2021),

ΕΚ 2/2019 (αρ.κατ. πλατφόρμας EK 244/2021),

ΕΚ 57/2019 (αρ.κατ. πλατφόρμας EK 245/2021),

ΕΚ 264/2018 (αρ.κατ. πλατφόρμας EK 246/2021),

ΕΚ 56/2019 (αρ.κατ. πλατφόρμας EK 247/2021),

ΕΚ 152/2018 (αρ.κατ. πλατφόρμας EK 249/2021),

ΕΚ 8/2017 και κλήση ΕΚ 191/2019 (αρ.κατ. πλατφόρμας EK 250/2021) και

ΕΚ 300/2018 (αρ.κατ. πλατφόρμας EK 251/2021)

  • Επισημαίνεται ότι στο πρώτο τμήμα (09:30), η απουσίατων διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, δεν επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ερημοδικίας.
  • Σε περίπτωση απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων, οι ανωτέρω υποθέσεις του Ν. 4745/2020 θα αναβληθούν οίκοθεν για την Παρασκευή 04-03-2022 και ώρα 11.30.

Δεύτερο τμήμα 09:45:

α) Θα προεκφωνηθεί και θα εκδικασθεί η αίτηση εκουσίας δικαιοδοσίας του Ν. 4605/2019 με αριθ. κατάθεσης ΕΚ 117/2020,

β) Θα προεκφωνηθούν και θα εκδικασθούν οι αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας του Ν. 3869/2010 με αριθμούς κατάθεσης αρχικής αιτήσεως

i) ΕΚ 311/2013 και ΕΚ 310/2013 (επαναπροσδιορισμός)

ii) ΕΚ 170/2013  (κλήση ΕΚ 177/2013-επαναπροσδιορισμός)

iii) ΕΚ 298/2012 (διακοπείσα) και

γ) Θα προεκφωνηθεί και θα εκδικασθεί η αγωγή τακτικής διαδικασίας με αριθ. κατάθεσης 3/2020 (επανάληψη συζήτησης)

  • Επισημαίνεται ότι στο δεύτερο τμήμα (09:45), οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των υποθέσεων που θα συζητηθούν εάν δεν παραστούν κατά την συζήτηση και δεν καταθέσουν προτάσεις οι υπ' αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.
  • Περαιτέρω, προκειμένου να αποφευχθεί η ματαίωση των υποθέσεων αυτών σε περίπτωση απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων, θα πρέπει να παρασταθεί τουλάχιστον ένας δικηγόρος για κάθε υπόθεση.
  • Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν θα λάβει χώρα η απεργία των δικαστικών υπαλλήλων, οι ως άνω υπό στοιχεία β (i-iii) και γ υποθέσεις θα εκδικασθούν με προεδρεύοντα Δικαστή τον Αναστάσιο Δοματζόγλου.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙ την Γραμματέα του Δικαστηρίου να αναρτήσει την παρούσα Πράξη στο ιστολόγιο του δικαστηρίου στο διαδίκτυο και να την αποστείλει αμέσως στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου α) των δικηγόρων άλλων περιφερειών, β) του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους και γ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο.

Καβάλα, 01 Μαρτίου 2022

Η Ειρηνοδίκης

Δέσποινα Σταπατόρη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.