ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 9/3/22


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός Πράξης    

69/2022

H Ειρηνοδίκης Κυριακή Παπαδοπούλου, αφού έλαβε υπόψη:

  • Το άρθρο 56 του Ν. 4871/2021,
  • Την υπ’ αριθ. 67/2022 πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας,
  • Τις αιτήσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για τη δικάσιμο της 9ης-3-2022 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας και το οικείο πινάκιο,

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 9ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Α) Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 09:30, αλλά θα γίνεται κάθε φορά πριν από την έναρξη εκδίκασης κάθε τμήματος υποθέσεων, όπως ορίζεται παρακάτω. Κατά την προεκφώνηση που θα γίνεται πριν από την έναρξη κάθε τμήματος εκδικαζόμενων υποθέσεων εντός του ακροατηρίου θα επιτρέπονται έως 15 άτομα, πλέον της δικαστή, της γραμματέως και του δικαστικού επιμελητή.

Β) Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα γίνει ως εξής:

1) Πρώτο τμήμα στις 09:30: Θα προεκφωνηθεί και ακολούθως θα εκδικασθεί με προεδρεύουσα την Ειρηνοδίκη Ισιδώρα Αβράμ η με αρ. κατ. ΕΚ 285/2018 αίτηση, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 246/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας.

Επισημαίνεται ότι στο πρώτο τμήμα (09:30), εάν δεν παρασταθούν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες της παραπάνω υπόθεσης δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 09:30.

2) Δεύτερο τμήμα στις 10:00: Θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν με προεδρεύουσα την υπογράφουσα την παρούσα Ειρηνοδίκη οι υποθέσεις με αριθμούς αρχικών αιτήσεων :

 α) ΕΚ 258/2015 (αρ. κατ. πλατφόρμας ΕΚ 52/2021), επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 496/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας,

 β) ΕΚ 238/2015 και ΕΚ 377/2015 (αρ. κατ. αίτησης πλατφόρμας ΕΚ 55/2021), επί των οποίων εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 498/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας,

 γ) ΕΚ 73/2016 (αρ. κατ. πλατφόρμας 61/2021), επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 504/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας,

 δ) ΕΚ 284/2017 (αρ. κατ. πλατφόρμας 64/2021), επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 507/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας,

 ε) ΕΚ 32/2017, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 539/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας και

στ) ΕΚ 425/2015 που επανέρχεται προς συζήτηση με την υπ' αρ. κατ. ΕΚ 172/2019 κλήση, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 514/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας.

Επισημαίνεται ότι στο δεύτερο τμήμα (10:00), οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των υποθέσεων που θα συζητηθούν και δεν παραστάθηκαν είτε κατά την έγγραφη (για τις με αρ. κατ. ΕΚ 258/2015, 238/2015, 377/2015, 73/2016, 284/2017 αιτήσεις) ή την προφορική (για τις με αρ. κατ. ΕΚ 32/2017, 425/2015 αιτήσεις) διαδικασία, εάν δεν παραστούν και κατά την επαναληπτική συζήτηση οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 10:00.

3) Τρίτο τμήμα στις 11:15: Θα εκφωνηθούν εκδικαζόμενες με προεδρεύουσα την υπογράφουσα την παρούσα Ειρηνοδίκη, οι με αριθμούς καταθέσεως αρχικών αιτήσεων :

  α) ΕΚ 313/2018 (αρ. κατ. πλατφόρμας ΕΚ 252/2021),

  β) ΕΚ 390/2014 (αρ. κατ. πλατφόρμας ΕΚ 254/2021),

  γ) ΕΚ 490/2014 (αρ. κατ. πλατφόρμας 255/2021),

  δ) ΕΚ 327/2014 (αρ. κατ. πλατφόρμας 256/2021),

  ε) ΕΚ 358/2014 (αρ. κατ. πλατφόρμας 257/2021),

στ) ΕΚ 350/2014 (αρ. κατ. πλατφόρμας 258/2021),

  ζ) ΕΚ 351/2014 (αρ. κατ. πλατφόρμας 259/2021),

  η) ΕΚ 54/2017 (αρ. κατ. πλατφόρμας 260/2021) και

  θ) ΕΚ 62/2017 (αρ. κατ. πλατφόρμας 261/2021).

Επισημαίνεται ότι στο τρίτο τμήμα (11:15), η απουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, κατά την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών, δεν επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ερημοδικίας. Οι δικηγόροι και  οι διάδικοι που τυχόν επιθυμούν να παρασταθούν κατά την συζήτηση των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 11:15.

4) Τέταρτο τμήμα στις 11:30: Θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν με προεδρεύοντα τον Ειρηνοδίκη Αναστάσιο Δοματζόγλου, οι υποθέσεις με αριθμό αρχικής αιτήσεως:

α) ΕΚ 64/2016, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 437/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας και

β) ΕΚ 123/2016, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 69/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας.

Επισημαίνεται ότι στο τέταρτο τμήμα (11:30), οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των υποθέσεων που δεν παραστάθηκαν κατά την αρχική συζήτηση, εάν δεν παραστούν και κατά την επαναληπτική συζήτηση οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 11:30.

4) Πέμπτο τμήμα στις 12:30: Θα προεκφωνηθεί και ακολούθως θα εκδικασθεί με προεδρεύοντα τον Ειρηνοδίκη Αναστάσιο Δοματζόγλου η με αρ. κατ. ΕΚ 6/2021 αίτηση του Ν. 4738/2020.

Επισημαίνεται ότι ο δικηγόρος της παραπάνω υπόθεσης οφείλει να παρευρίσκεται κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, διότι άλλως ο υπ’ αυτού εκπροσωπούμενος διάδικος θα δικασθεί ερήμην. Υπενθυμίζεται δε ότι κατά τη συζήτηση οφείλει να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ο αιτών.

Οι παράγοντες της παραπάνω υπόθεσης δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 12:30.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙ τη Γραμματέα του Δικαστηρίου να αναρτήσει την παρούσα πράξη στο ιστολόγιο του δικαστηρίου στο διαδίκτυο και να την αποστείλει αμέσως στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου α) των δικηγόρων άλλων περιφερειών, β) του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους και γ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Καβάλα, 8 Μαρτίου 2022

Η Ειρηνοδίκης

 

Κυριακή Παπαδοπούλου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.