ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 04/05/22


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός Πράξης  111  /2022

 

Η Ειρηνοδίκης Δέσποινα Σταπατόρη, αφού έλαβε υπόψη:

1.Το άρθρο 56 Ν. 4871/2021,

2.Την υπ’ αριθ. 108/2022 πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας,

3.Τις αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για την δικάσιμο της 04-05-2022 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 4 ΜΑΪΟΥ 2022

Α] Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 09:30, αλλά θα γίνεται κάθε φορά πριν από την έναρξη εκδικάσεως κάθε ομάδας υποθέσεων, όπως ορίζεται παρακάτω. Κατά την προεκφώνηση που θα γίνεται πριν από την έναρξη κάθε ομάδας εκδικαζόμενων υποθέσεων, εντός του ακροατηρίου θα επιτρέπεται η παραμονή τόσων ατόμων ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των αποστάσεων και να επιτυγχάνεται η επαρκής προστασία από την διασπορά της πανδημίας, με ευθύνη της προεδρεύουσας δικαστού.

Β] Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα γίνει ως εξής:

Πρώτο τμήμα 09:30: Θα προεκφωνηθεί και ακολούθως θα εκδικασθεί με προεδρεύουσα δικαστή την Κυριακή Παπαδοπούλου η με αριθ. κατ. ΕΚ 36/2017 αίτηση εκουσίας δικαιοδοσίας Ν. 3869/2010, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθ. 611/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας.

Επισημαίνεται ότι στο πρώτο τμήμα (09:30), οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της υποθέσεως που θα συζητηθεί και δεν παραστάθηκαν κατά την προφορική διαδικασία ( συζήτηση της 30-1-2019), εάν δεν παραστούν και  κατά την επαναληπτική συζήτηση οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες της παραπάνω υποθέσεως δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 09:30.

 

Δεύτερο τμήμα 10:00: Θα προεκφωνηθεί και ακολούθως θα εκδικασθεί με προεδρεύουσα δικαστή την Ισιδώρα Αβράμ η με αριθ. κατ. ΕΚ 263/2019 αίτηση εκουσίας δικαιοδοσίας Ν. 3869/2010, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθ. 169/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας.

Επισημαίνεται ότι στο δεύτερο τμήμα (10:00), εάν δεν παραστούν κατά την συζήτηση οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων και δεν καταθέσουν προτάσεις, οι υπ' αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην. Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες της παραπάνω υπόθεσης δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 10:00.

 

Τρίτο τμήμα 10:30: Θα προεκφωνηθεί και ακολούθως θα εκδικασθεί με προεδρεύουσα την υπογράφουσα την παρούσα δικαστή η αίτηση εκουσίας δικαιοδοσίας του Ν. 4605/2019 με αριθ. κατάθεσης ΕΚ 117/2020.

Επισημαίνεται ότι στο τρίτο τμήμα (10:30), οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της υποθέσεως που θα συζητηθεί, εάν δεν παραστούν κατά την συζήτηση οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες της παραπάνω υπόθεσης δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 10:30.

Τέταρτο τμήμα 10:45 : Θα εκδικασθούν με προεδρεύουσα την υπογράφουσα την παρούσα δικαστή οι αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας υποθέσεων Ν. 4745/2020 με αριθ. κατ. αρχικής αίτησης

ΕΚ 75/2016 (αρ.κατ. πλατφόρμας EK 306/2021),

ΕΚ 21/2019 (αρ.κατ. πλατφόρμας EK 307/2021),

ΕΚ 392/2014 (αρ.κατ. πλατφόρμας EK 308/2021),

ΕΚ 168/2017 (αρ.κατ. πλατφόρμας EK 309/2021),

ΕΚ 192/2017 (αρ.κατ. πλατφόρμας EK 310/2021),

ΕΚ 200/2017 (αρ.κατ. πλατφόρμας EK 311/2021),

ΕΚ 305/2018 (αρ.κατ. πλατφόρμας EK 312/2021) και

ΕΚ 230/2015 (αρ.κατ. πλατφόρμας EK 313/2021)

Επισημαίνεται ότι στο τέταρτο τμήμα (10:45), η απουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, δεν επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ερημοδικίας.

Πέμπτο τμήμα 12:00: Θα προεκφωνηθούν και θα εκδικασθούν με προεδρεύοντα δικαστή τον Δημήτριο Μπατσουγιάννη οι αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας υποθέσεων του Ν. 4745/2020 με αριθ. κατ. αρχικής αίτησης :

ΕΚ 72/2017 (αρ.κατ. πλατφόρμας EK 42/2021), επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθ. 590/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας και

ΕΚ 306/2014 (αρ.κατ. πλατφόρμας EK 44/2021), επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθ. 589/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας.

Επισημαίνεται ότι στο πέμπτο τμήμα (12:00), οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των υποθέσεων που θα συζητηθούν και δεν έχουν καταθέσει προτάσεις κατά την έγγραφη διαδικασία, εάν δεν παραστούν κατά την επαναληπτική συζήτηση και δεν καταθέσουν προτάσεις οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 12:00.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙ την Γραμματέα του Δικαστηρίου να αναρτήσει την παρούσα Πράξη στο ιστολόγιο του δικαστηρίου στο διαδίκτυο και να την αποστείλει αμέσως στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου α) των δικηγόρων άλλων περιφερειών, β) του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους και γ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο.

Καβάλα, 3 Μαΐου 2022

Η Δικαστής

Ειρηνοδίκης, Δέσποινα Σταπατόρη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.