ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ


Χρήση ηλεκτρονικών σφραγίδων στην ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων

 

            Αθήνα, 09/05/2022

Αριθμός εγγράφου: 190

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

για το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων

για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.)»

 

Σας ενημερώνουμε ότι τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στο σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων της Διοικητικής Δικαιοσύνης η ηλεκτρονική σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας και καθενός εκ των τριάντα εννέα τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά την αυτόματη παραγωγή από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης («ΟΣΔΔΥ-ΔΔ») αποδεικτικού κατάθεσης των ηλεκτρονικά κατατιθέμενων δικογράφων.

Οι εν λόγω ηλεκτρονικές σφραγίδες συνιστούν εγκεκριμένες σφραγίδες, κατά την έννοια του άρθρου 3 (στοιχ. 27) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της της 23ης Ιουλίου 2014 («eIDAS») σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ και έχουν δημιουργηθεί με χρήση διάταξης εξ αποστάσεως δημιουργίας ηλεκτρονικών υπογραφών από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης βάσει του ως άνω Κανονισμού.

Ακολούθως οι -διακριτές για το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τριάντα εννέα τακτικά διοικητικά δικαστήρια- ηλεκτρονικές σφραγίδες θ' αντικατασταθούν από την ενιαία για όλη τη Διοικητική Δικαιοσύνη ηλεκτρονική σφραγίδα του «ΟΣΔΔΥ-ΔΔ».

Ο Πρόεδρος της Κ.Ο.Ε.

Επαμεινώνδας Τρουλινός

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

Η παρούσα να αναρτηθεί στους χώρους ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου και να κοινοποιηθεί α) στους Δικηγορικούς Συλλόγους Καβάλας και Δράμας, προς ενημέρωση των μελών τους και β) στο Δικαστικό Γραφείο Καβάλας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η Πρόεδρος που διευθύνει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας,

Μαρία Οικονόμου

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.