ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 25/05/22


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Πράξης 133/2022

 

O Ειρηνοδίκης Δημήτριος Μπατσουγιάννης, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τα άρθρα 56 παρ. 1 του Ν. 4871/2021 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4919/2022 και 57 του Ν. 4871/2021,
2. Την υπ’ αριθμ. 119 /2022 πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας
3. Τις υποθέσεις, των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για την δικάσιμο της 25ης-5-2022 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας,

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ
Tετάρτης, 25 Μαΐου 2022


Α] Η ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 09:30, αλλά θα γίνεται κάθε φορά πριν από την έναρξη εκδίκασης κάθε τμήματος υποθέσεων, όπως ορίζεται παρακάτω.
Κατά την εκφώνηση που θα γίνεται πριν από την έναρξη κάθε τμήματος εκδικαζομένων υποθέσεων εντός του ακροατηρίου θα επιτρέπονται έως 15 άτομα, πλέον του δικαστή, της γραμματέως και του δικαστικού επιμελητή.

Β] Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
1) Πρώτο τμήμα στις 09:30 θα εκφωνηθούν και θα συζητηθούν με προεδρεύοντα τον Ειρηνοδίκη Δημήτριο Μπατσουγιάννη οι υπ’ αριθμόν καταθέσεως αιτήσεις ρύθμισης Ν 3869/2010 εκουσίας δικαιοδοσίας, εκδικαζόμενες κατά το Ν. 4745/2020:
- ΕΚ 444/2014 (α/α πλατφόρμας ΕΚ 330/2021)
- ΕΚ 102/2018 (α/α πλατφόρμας ΕΚ 331/2021)
- ΕΚ 404/2014 (α/απλατφόρμας ΕΚ 332/2021)
- ΕΚ 198/2018 (α/α πλατφόρμας ΕΚ 333/2021)
- ΕΚ 99/2019 (α/α πλατφόρμας ΕΚ 334/2021)
- ΕΚ 23/2018 (α/απλατφόρμας ΕΚ 335/2021)
- ΕΚ 76/2016 (α/α πλατφόρμας ΕΚ 336/2021)
- ΕΚ 104/2018 (α/α πλατφόρμας ΕΚ 337/2021) και
- ΕΚ 100/2021 (α/α πλατφόρμας ΕΚ 338/2021)
Η απουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, κατά την εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων, δεν επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ερημοδικίας.Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 09:30.

2) Δεύτερο τμήμα στις 09:45 θα εκφωνηθούν και θα συζητηθούν με προεδρεύοντα τον Ειρηνοδίκη Δημήτριο Μπατσουγιάννη οι υπ’ αριθ. καταθέσεως αιτήσεις Ν 3869/2010 εκουσίας δικαιοδοσίας:
- ΕΚ 57/2015
- ΕΚ 235/2014
- ΕΚ 91/2015 που θα συνεκδικασθεί με την προσεπίκληση με αρ. κατ.258/2018
- ΕΚ 92/2015 που θα συνεκδικασθεί με την προσεπίκληση με αρ. κατ. 257/2018
- ΕΚ 90/2015 που θα συνεκδικασθεί με την προσεπίκληση με αρ. κατ.269/2018
Επισημαίνεται ότι στο δεύτερο τμήμα , οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των υποθέσεων που θα συζητηθούν και δεν παραστάθηκαν είτε κατά την έγγραφη ή την προφορική διαδικασία, εάν δεν παραστούν ούτε κατά την επαναληπτική συζήτηση, οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.
Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 09:45.

3) Τρίτο τμήμα στις 12:00 θα εκφωνηθούν και ακολούθως θα συζητηθούν με προεδρεύοντα τον Ειρηνοδίκη Αναστάσιο Δοματζόγλου οι υπ’ αριθ. καταθέσεως αιτήσεις ρύθμισης Ν 3869/2010, εκουσίας δικαιοδοσίας:
- ΕΚ 136/2015
- ΕΚ 92/2013
Επισημαίνεται ότι στο τρίτο τμήμα , οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των υποθέσεων που θα συζητηθούν και δεν παραστάθηκαν είτε κατά την έγγραφη ή την προφορική διαδικασία, εάν δεν παραστούν ούτε κατά την επαναληπτική συζήτηση, οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 12:00.

4) Τέταρτο τμήμα στις 12:15 θα εκφωνηθούν και θα συζητηθούν με προεδρεύοντα τον Ειρηνοδίκη Αναστάσιο Δοματζόγλου η υπόθεση πτωχεύσεως του Ν. 4738/2020, εκουσίας υπ’ αριθ. καταθέσεως
- ΠΤ 9/2022
Επισημαίνεται ότι στο τέταρτο τμήμα , εάν δεν εμφανιστεί ο διάδικος (αιτών) ή εμφανιστεί και δεν λάβει μέρος κανονικά στη συζήτηση, η συζήτηση ματαιώνεται (άρθ. 754 ΚπολΔ). Οι δικηγόροι, ο διάδικος και οι μάρτυρες της παραπάνω υποθέσεως δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 12:15.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΙ την Γραμματέα του Δικαστηρίου να αναρτήσει την παρούσα Πράξη στο ιστολόγιο του δικαστηρίου στο διαδίκτυο και να την αποστείλει αμέσως στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου α) των δικηγόρων άλλων περιφερειών, β) του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους και γ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο.

Καβάλα, 25 Μαΐου 2022
Ο Δικαστής

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.