ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 01/06/22


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός Πράξης 140  /2022

 

Ο Ειρηνοδίκης Θεόδωρος Καβαλιώτης, αφού έλαβε υπόψη:

1.Το άρθρο 56 Ν 4871/2021, όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 63 του Ν. 4912/2022,

2.Την υπ’ αριθ.  139 /2022 πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας,

3. Τις αιτήσεις, των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για την δικάσιμο της 01-6-2022 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας.

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Α] Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 09:30, αλλά θα γίνεται κάθε φορά πριν από την έναρξη εκδικάσεως κάθε ομάδας υποθέσεων, όπως ορίζεται παρακάτω.

Β] Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ που θα εκδικασθούν από τον υπογράφοντα δικαστή θα γίνει ως εξής:

Πρώτο τμήμα 09:30 : θα προεκφωνηθούν και θα εκδικασθούν οι αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας υποθέσεων του Ν. 4745/2020 (πλατφόρμας) με αριθμούς κατάθεσης αρχικής αιτήσεως ΕΚ 201/2017 (αρ. κατ. πλατφόρμας 339/2021), ΕΚ  295/2018 (αρ. κατ. πλατφόρμας 340/2021), ΕΚ 98/2019 (αρ. κατ. πλατφόρμας 341/2021), ΕΚ 122/2015 (αρ. κατ. πλατφόρμας 342/2021), ΕΚ 262/2018 (αρ. κατ. πλατφόρμας 343/2021), ΕΚ 272/2018 (αρ. κατ. πλατφόρμας 344/2021), ΕΚ 99/2016 (αρ. κατ. πλατφόρμας 345/2021), ΕΚ 227/2015 (αρ. κατ. πλατφόρμας 346/2021) και ΕΚ 226/2015 (αρ. κατ. πλατφόρμας 347/2021). Επισημαίνεται ότι στο πρώτο τμήμα (09:30), η απουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, δεν επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ερημοδικίας.

Δεύτερο τμήμα 10:00 : θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν Α. οι αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας υποθέσεων του Ν. 4745/2020 (πλατφόρμας) με αριθμούς κατάθεσης αρχικής αιτήσεως ΕΚ 499/2014 (αρ. κατ. πλατφόρμας 13/2021), ΕΚ 495/2014 (αρ. κατ. πλατφόρμας 31/2021), ΕΚ 64/2019 (αρ. κατ. πλατφόρμας 83/2021) και ΕΚ 503/2014 (αρ. κατ. πλατφόρμας 84/2021). Επισημαίνεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παραπάνω (υπό Α) υποθέσεων του Ν. 4745/2020 που θα συζητηθούν και δεν έχουν καταθέσει προτάσεις κατά την έγγραφη διαδικασία, εάν δεν παραστούν κατά την επαναληπτική συζήτηση και δεν καταθέσουν προτάσεις οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

Β. η αίτηση εκούσιας δικαιοδοσίας με αριθμό κατάθεσης ΕΚ 117/2021 περί μεταρρύθμισης απόφασης κατ’ άρθρο 758 ΚΠολΔ. Επισημαίνεται ότι στην υπόθεση αυτή (υπό Β), σε περίπτωση μη παράστασης διαδίκου θα επέλθουν οι έννομες συνέπειες της ερημοδικίας.

Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει να προσέλθουν στο ακροατήριο νωρίτερα από τις 10:00.

Τρίτο Τμήμα 12:00: θα εκφωνηθεί και ακολούθως θα εκδικασθεί η με αριθμό κατάθεσης ΕΚ 451/2015 αίτηση του άρθρου 4 Ν. 3869/2010 μετά από την έκδοση της υπ’ αριθ. 413/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καβάλας. Επισημαίνεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της υπόθεσης που δεν έχουν ήδη καταθέσει προτάσεις κατά την προφορική διαδικασία, εάν δεν παραστούν κατά την επαναληπτική συζήτηση και δεν καταθέσουν προτάσεις οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες δεν πρέπει να προσέλθουν στο ακροατήριο νωρίτερα από τις 12:00.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙ την Γραμματέα του Δικαστηρίου να αναρτήσει την παρούσα Πράξη στο ιστολόγιο του δικαστηρίου στο διαδίκτυο και να την αποστείλει αμέσως στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου α) των δικηγόρων άλλων περιφερειών, β) του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους και γ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο.

Καβάλα, 31 Μαΐου 2022

Ο Δικαστής

 

Ειρηνοδίκης

Θεόδωρος Καβαλιώτης

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.