ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 15/06/22


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός Πράξης   150 /2022

 

Ο  Ειρηνοδίκης Αναστάσιος Δοματζόγλου, αφού έλαβε υπόψει:

  • Την παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 4871/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4919/2022,
  • Την υπ’ αριθ. 139/2022 πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας,
  • Τις αιτήσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για τη δικάσιμο της 15ης-6-2022 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας και το οικείο πινάκιο,

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 15ης Ιουνίου  2022

Α) Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 09:30, αλλά θα γίνεται κάθε φορά πριν από την έναρξη εκδίκασης κάθε τμήματος υποθέσεων, όπως ορίζεται παρακάτω.

Β) Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα γίνει ως εξής:

1) Πρώτο τμήμα στις 09:30 :

α. Θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν με προεδρεύοντα δικαστή, τον ειρηνοδίκη Αναστάσιο Δοματζόγλου, οι υποθέσεις με αριθμούς κατάθεσης αρχικής αίτησης ρύθμισης οφειλών,

64/2016, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 437/2021 απόφαση,

ΕΚ 96/2018 (αρ. κατ. πλατφόρμας ΕΚ 123/2021), επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 23/2022 απόφαση,

ΕΚ 158/2018 (αρ. κατ. πλατφόρμας ΕΚ 124/2021), επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 24/2022 απόφαση,

β. Θα εκφωνηθούν εκδικαζόμενες με προεδρεύοντα δικαστή, τον ειρηνοδίκη Αναστάσιο Δοματζόγλου, οι υποθέσεις με αριθμούς κατάθεσης αρχικής αίτησης ρύθμισης οφειλών:

ΕΚ 439/2014 (αρ. κατ. πλατφόρμας ΕΚ 363/2021),

ΕΚ 103/2018 (αρ. κατ. πλατφόρμας ΕΚ 359/2021),

ΕΚ 107/2019 (αρ. κατ. πλατφόρμας ΕΚ 361/2021),

Επισημαίνεται ότι στο πρώτο τμήμα (09:30), οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των υποθέσεων επί των οποίων εκδόθηκε απόφαση, εάν  δεν έχουν καταθέσει προτάσεις κατά την έγγραφη διαδικασία ή για την με αριθμό 64/2016 κατά την προφορική συζήτηση, εάν δεν παραστούν κατά την επαναληπτική συζήτηση ή εάν δεν καταθέσουν προτάσεις, οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

Οι δικηγόροι και οι διάδικοι των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 09:30.

2) Δεύτερο τμήμα στις 11:00 :

α. Θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν με προεδρεύουσα δικαστή, την ειρηνοδίκη Γραμματούλα Σαλταρή, οι υποθέσεις με αριθμούς κατάθεσης αρχικής αίτησης ρύθμισης οφειλών,

ΕΚ 242/2018 (αρ. κατ. πλατφόρμας ΕΚ 122/2021), επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 21/2022 απόφαση,

ΕΚ 24/2018 (αρ. κατ. πλατφόρμας ΕΚ 120/2021), επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 22/2022 απόφαση,

β. Θα εκφωνηθούν εκδικαζόμενες με προεδρεύουσα δικαστή, την ειρηνοδίκη Γραμματούλα Σαλταρή, οι υποθέσεις με αριθμούς κατάθεσης αρχικής αίτησης ρύθμισης οφειλών,

ΕΚ 311/2018 (αρ. κατ. πλατφόρμας ΕΚ 360/2021),

ΕΚ 438/2014 (αρ. κατ. πλατφόρμας ΕΚ 364/2021),

ΕΚ 90/2019 (αρ. κατ. πλατφόρμας ΕΚ 365/2021),

ΕΚ 440/2014 (αρ. κατ. πλατφόρμας ΕΚ 362/2021),

Επισημαίνεται ότι στο δεύτερο τμήμα (11:00), οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των υποθέσεων επί των οποίων εκδόθηκε απόφαση, εάν  δεν έχουν καταθέσει προτάσεις κατά την έγγραφη εάν δεν παραστούν και δεν καταθέσουν προτάσεις, οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην. Για τις υπόλοιπες υποθέσεις επί των οποίων δεν εκδόθηκε απόφαση, η απουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, κατά την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών, δεν επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ερημοδικίας.

Οι δικηγόροι και οι διάδικοι των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 11:00.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙ τη Γραμματέα του Δικαστηρίου να αναρτήσει την παρούσα πράξη στο ιστολόγιο του δικαστηρίου στο διαδίκτυο και να την αποστείλει αμέσως στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου α) των δικηγόρων άλλων περιφερειών, β) του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους και γ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο.

Καβάλα, 14 Ιουνίου  2022

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ

Ειρηνοδίκης Αναστάσιος Δοματζόγλου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.