ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 23/06/22


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός Πράξης  161  /2022

O Eιρηνοδίκης, Δημήτριος Μπατσουγιάννης, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 56 του Ν. 4871/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4919/2022,
2.Την υπ’ αριθ. 139/2022 πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας,
3. Τις αιτήσεις ρύθμισης Ν. 3869/2010 εκούσιας δικαιοδοσίας, των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για τη δικάσιμο της 23ης-6-2022 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας, και το οικείο πινάκιο

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗΣ 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Α) Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 09:30, αλλά θα γίνεται κάθε φορά από τον υπογράφοντα την παρούσα Ειρηνοδίκη, Δημήτριο Μπατσουγιάννη, πριν από την έναρξη εκδίκασης κάθε τμήματος υποθέσεων, όπως ορίζεται παρακάτω. Η χρέωση των δικογραφιών θα γίνεται επίσης από τον ίδιο ως άνω δικαστή, εκτός από τις υποθέσεις του τέταρτου τμήματος, ως προς τις οποίες ήδη με την παρούσα ορίζεται ο δικάζων δικαστής.

Β) Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα γίνει ως εξής:

1) Πρώτο τμήμα στις 09:30:

Θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι υπ’ αριθμ. καταθέσεως αιτήσεις ρύθμισης Ν. 3869/2010 εκουσίας δικαιοδοσίας,

- ΕΚ 493/2014 (α/α πλατφόρμας ΕΚ 21/2021)

- ΕΚ 492/2014 (α/α πλατφόρμας ΕΚ 22/2021)

- ΕΚ 389/2014 (α/α πλατφόρμας ΕΚ 24/2021)

- ΕΚ 331/2014 (α/α πλατφόρμας ΕΚ 25/2021).

Επισημαίνεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των υποθέσεων που θα συζητηθούν και δεν παραστάθηκαν κατά την έγγραφη διαδικασία, εάν δεν παραστούν ούτε κατά την επαναληπτική συζήτηση, οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 09:30.

2) Δεύτερο τμήμα στις 10:15

Θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι υπ’ αριθμ. καταθέσεως αιτήσεις ρύθμισης Ν. 3869/2010 εκουσίας δικαιοδοσίας:

- ΕΚ 385/2014 (α/α πλατφόρμας ΕΚ 26/2021)

- ΕΚ 38/2015 (α/α πλατφόρμας ΕΚ 32/2021)

- ΕΚ 238/2015 & ΕΚ 377/2015 (α/α πλατφόρμας ΕΚ 55/2021)

          Επισημαίνεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των υποθέσεων που θα συζητηθούν και δεν παραστάθηκαν κατά την έγγραφη διαδικασία, εάν δεν παραστούν ούτε κατά την επαναληπτική συζήτηση, οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

          Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 10:15.

3) Τρίτο τμήμα στις 11:00

Θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι υπ’ αριθμ. καταθέσεως αιτήσεις ρύθμισης Ν. 3869/2010 εκουσίας δικαιοδοσίας:

- ΕΚ 73/2016 (α/α πλατφόρμας ΕΚ 61/2021)

- ΕΚ 268/2017 (α/α πλατφόρμας ΕΚ 87/2021)

- ΕΚ 52/2016 (α/α πλατφόρμας ΕΚ 88/2021)

          Επισημαίνεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των υποθέσεων που θα συζητηθούν και δεν παραστάθηκαν κατά την έγγραφη διαδικασία, εάν δεν παραστούν ούτε κατά την επαναληπτική συζήτηση, οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

          Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 11:00.

4) Τέταρτο τμήμα στις 12:00

Θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι υπ’ αριθ. καταθέσεως αιτήσεις ρύθμισης Ν. 3869/2010 εκούσιας δικαιοδοσίας:

- ΕΚ 101/2021 (Κλήση επαναφοράς της 432/2015)

- ΕΚ 162/2018

- ΕΚ 32/2017

          Επισημαίνεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των υποθέσεων που θα συζητηθούν και δεν παραστάθηκαν στην πρώτη (αρχική) συζήτηση, εάν δεν παραστούν ούτε κατά την επαναληπτική συζήτηση, οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

          Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 12:00

5) Πέμπτο τμήμα στις 13:00

Θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν, με προεδρεύοντα δικαστή τον Ειρηνοδίκη, Δημήτριο Μπατσουγιάννη, οι υπ’ αριθμ. καταθέσεως αιτήσεις ρύθμισης Ν. 3869/2010 εκούσιας δικαιοδοσίας:

- ΕΚ 96/2019 (α/α πλατφόρμας ΕΚ 141/2021)

- ΕΚ 134/2017 (α/α πλατφόρμας ΕΚ 142/2021)

          Επισημαίνεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των υποθέσεων που θα συζητηθούν και δεν παραστάθηκαν κατά την έγγραφη διαδικασία, εάν δεν παραστούν ούτε κατά την επαναληπτική συζήτηση, οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

          Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 13:00.

          ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΙ τη Γραμματέα του Δικαστηρίου να αναρτήσει την παρούσα πράξη στο ιστολόγιο του δικαστηρίου στο διαδίκτυο και να την αποστείλει αμέσως στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου α) των δικηγόρων άλλων περιφερειών, β) του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους και γ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Καβάλα, 22 Ιουνίου 2022

Ο Δικαστής

Ειρηνοδίκης-Δημήτριος Μπατσουγιάννης

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.