ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 01/07/22


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ 159Α/2022

 

Η  Ειρηνοδίκης Ισιδώρα Αβράμ, λαμβάνοντας υπόψιν της, 

                        την Κ.Υ.Α  38083 / 30-6-2022 (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ 3367/30-6-2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00.»  και ιδιαίτερα την παράγραφο 3 του άρθρου 1 περ. Β της ως άνω ΚΥΑ κατά την οποία, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας .

το γεγονός ότι η πανδημία βρίσκεται σε ύφεση λόγω του θέρους και ότι η επικινδυνότητά της μειώθηκε αισθητά, αλλά δεν απαλείφθηκε τελείως,

                        το γεγονός ότι οι σχετικές  Κ.Υ.Α. που εκδίδονται είναι συνήθως ομοίου πλέον  περιεχομένου,

ότι σε περίπτωση που θα εκδοθεί Κ.Υ.Α. που απαιτεί τροποποίηση της παρούσης, θα εκδοθεί νέα πράξη της διευθύνουσας το δικαστήριο,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ

Από Παρασκευή 1  Ιουλίου και ώρα 06:00 έως και  Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

1)         Το δικαστήριο θα λειτουργεί σύμφωνα με την 13/2022 απόφαση της ολομελείας του Πρωτοδικείου Καβάλας, τηρουμένων των μέτρων της αποστάσεως μεταξύ των προσώπων και της χρήσης απολυμαντικών.

Το ακροατήριο και ο προθάλαμος θα παραμείνουν με την διαμόρφωση που έγινε για την αποφυγή του συγχρωτισμού τηρουμένου του  μέτρου της αποστάσεως μεταξύ των προσώπων, καθώς και της χρήσης των απολυμαντικών. Στο ακροατήριο τουλάχιστον το ένα  παράθυρο ή τουλάχιστον η δίφυλλη πόρτα του, θα είναι διάπλατα ανοικτά και όταν απαιτείται θα λειτουργούν και τα κλιματιστικά. Εάν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν θα ανοίγει διάπλατα μόνον η δίφυλλη θύρα του ακροατηρίου, οπότε θα μπορούν να λειτουργούν και τα κλιματιστικά.

Συστήνεται δε σε όλους τους παρευρισκόμενους στους χώρους του Ειρηνοδικείου Παγγαίου για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας και η χρήση μάσκας.

2)         Η Γραμματεία θα διεξάγει κάθε διαδικασία παρέχοντας τις προβλεπόμενες κατ' αρμοδιότητα υπηρεσίες τους με τους όρους ασφαλείας για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας,  όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα. 

Οι συναλλαγές με τους δικηγόρους και πολίτες γίνεται κυρίως με ραντεβού μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση. 

Εντός των γραφείων της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου  η είσοδος στην Γραμματεία θα γίνεται για όλους κατόπιν προσκλήσεως από τους Γραμματείς του Ειρηνοδικείου από την θύρα που βρίσκεται έμπροσθεν του γραφείου της Γραμματείας. Η έξοδος από την Γραμματεία του δικαστηρίου θα γίνεται για όλους από την ίδια θύρα. Η είσοδος στα γραφεία των γραμματέων θα γίνεται τηρουμένης της αποστάσεως, κατά σειρά ενός ατόμου κάθε φορά. Θα χρησιμοποιούνται από όλους απολυμαντικά αλκοολούχου διαλύματος για την αντισηψία χεριών και απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων από όλους.

3)         Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται μόνον μετά από υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά.

4)         Οι ένορκες βεβαιώσεις και οι διαδικασίες των διαθηκών θα διεξάγονται στο ακροατήριο, σε ώρα που θα προκαθορίζεται.  Οι αιτούντες και οι μάρτυρες θα εισέρχονται κατ’ ευθείαν στο ακροατήριο, όπου θα διεξάγεται όλη η διαδικασία, τηρουμένων των αποστάσεων.

5)         Η κήρυξη κυρίας διαθήκης, θα διεξάγεται στο ακροατήριο, τηρουμένων και των μέτρων προστασίας. Η ημέρα και ώρα της διεξαγωγής θα ορίζεται από  την Γραμματέα μετά από τηλεφωνική συνεννόηση. Οι αιτούντες και οι μάρτυρες θα εισέρχονται κατ’ ευθείαν στο ακροατήριο, όπου θα διεξάγεται όλη η διαδικασία.

6)         Με το άρθρο 45 του Ν.4947/2022 (ΦΕΚ Α 124/23.06.2022) παρατάθηκε η ισχύς του άρθρου 56 του  Ν 4871/2021 έως 31-12-2022 ως προς το μέτρο της κατανομής των εκδικαζομένων υποθέσεων κατά ομάδες με διαφορετική ώρα έναρξης εκδικάσεως για κάθε ομάδα, γεγονός που επιτυχώς μειώνει σημαντικά τον συγχρωτισμό. Επίσης θα διατηρηθεί  η υπάρχουσα διαμόρφωση του χώρου του ακροατηρίου και του προθαλάμου που διασφαλίζουν την τήρηση των αποστάσεων με την τήρηση του κανόνα ότι εντός του ακροατηρίου επιτρέπεται η παραμονή τόσων ατόμων ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των αποστάσεων και να επιτυγχάνεται η επαρκής προστασία από την διασπορά της πανδημίας. Κατά την προεκφώνηση που θα γίνεται πριν από την έναρξη κάθε ομάδας εκδικαζομένων υποθέσεων εντός του ακροατηρίου θα παρευρίσκονται μόνον οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι διάδικοι των μικροδιαφορών που παρίστανται χωρίς δικηγόρο, αλλά όχι τόσοι ώστε να μη τηρούνται οι αποστάσεις. Κατά το χρονικό διάστημα έναρξης των θερινών τμημάτων, κατά τα οποία οι εκδικάσεις μειώνονται, απλώς  ο προεδρεύων θα έχει την ευθύνη αποφυγής συγχρωτισμού και επαρκούς αερισμού του ακροατηρίου.

7)         ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΒΟΛΩΝ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΜΑΤΑΙΩΣΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ.

   Όσο ισχύει το μέτρο της κατανομής συστήνεται στους πληρεξουσίους δικηγόρους έως τις 12:00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας  να ενημερώνουν τον δικάζοντα για τις υποθέσεις που πρόκειται να υποβληθεί αίτημα αναβολής, αλλά και εάν θα γίνει  παραίτηση από το δικόγραφο, βίαιη διακοπή της δίκης,  κατάργηση της δίκης και ματαίωση της συζήτησης, προκειμένου να καταρτίζεται αναλόγως η πράξη κατανομής από τον δικαστή, ώστε να εξελίσσεται ομαλά και σύντομα η διαδικασία όσων υποθέσεων θα δικαστούν. Για τους λόγους αυτούς οι πληρεξούσιοι δικηγόροι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στην Γραμματεία στο οποίο θα αναγράφεται α) ο πληρεξούσιος δικηγόρος που ενημερώνει ότι θα υποβάλλει σχετικό αίτημα, β) η τηρητέα διαδικασία της υπόθεσης, ο αριθμός και το έτος καταθέσεως του εισαγωγικού δικογράφου, γ) η άποψη του πληρεξουσίου δικηγόρου του αντιδίκου (εφόσον είναι γνωστός), επί του αιτήματος αναβολής (εάν είναι άγνωστος ο πληρεξούσιος του αντιδίκου θα αναγράφεται τούτο επί του εγγράφου).

8)         Οι δικαστικοί υπάλληλοι και λοιποί εργαζόμενοι στην ως άνω υπηρεσία που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, υποβάλλονται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, σε διαγνωστικό έλεγχο, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς και το καταθέτουν είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έγχαρτη στην προϊσταμένη της Γραμματείας.  

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ

α)         οι δίκες  διεξάγονται κανονικά με μάρτυρες, αλλά υπό τα ως άνω μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς της πανδημίας. Για τις συναινετικές προσημειώσεις ισχύουν πλέον μόνον οι διατάξεις του ΚΠολΔ και συνεπώς για την συναίνεση του καθ’ου για την εγγραφή της προσημείωσης απαιτείται είτε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε παράσταση του καθ΄ου μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου, ώστε να δηλώσει αυτοπροσώπως ότι συναινεί στην εγγραφή της προσημείωσης. Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, επίσης συζητούνται κανονικά με μάρτυρες, μόνον στο ακροατήριο του δικαστηρίου, τηρουμένων των μέτρων προστασίας της υγείας.

β)         πλέον ΔΕΝ παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς, ήτοι χωρίς καταβολή μεγαροσήμου και τέλους αναβολής και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.( παρ.2 και 11 του  άρθρου 105 Ν 4812/2021),

γ)         ότι δυνάμει της παρατάσεως της παρ. 1 άρθρου 56 Ν 4871/2021 με το άρθρο 45 του Ν 4947/2022, συνεχίζεται έως 31-12-2022 το μέτρο της κατανομής των υποθέσεων στην δικάσιμο, με πράξη του δικαστή που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εφόσον συμπεριλαμβάνονται υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, εφόσον είναι γνωστή, την προηγουμένη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, μετά τις 13:00, προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των παραγόντων της δίκης και η έκθεσή τους στον κίνδυνο πανδημικής μολύνσεως.  Στις υποθέσεις αυτές και για όσο ισχύει το μέτρο της κατανομής, δυνάμει της αυτής ως άνω διατάξεως του άρθρου:

i. εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος.

iii. αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας .    

ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ η Γραμματέας του δικαστηρίου να κοινοποιήσει την παρούσα στον Δ.Σ.Κ. και στους υπαλλήλους και δικαστές του Ειρηνοδικείου Καβάλας.

 

Ελευθερούπολη,  1 Ιουλίου 2022

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΑ ΑΒΡΑΜ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.