ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 09/11/22


 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αριθμός Πράξης 219/2022

 

Η Δόκιμη Ειρηνοδίκης Ευαγγελία Σταυρίδου, αφού έλαβε υπόψιν της:

  1. Την παρ. 1 άρθρου 56 Ν. 4871/2021, σε συνδυασμό με το αρθ. 45 τουN. 4947/2022.
  2. Την υπ’ αριθμ. 212/2022 πράξη της.
  3. Τα κοινά αιτημάτων αναβολών και κοινά αιτήματα για παράσταση με δήλωση του αρθρ. 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ στην Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Παγγαίου που αφορούν την δικάσιμο της 09-11-2022,
  4. Τις αγωγές και αιτήσεις, των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για την δικάσιμο της 09-11-2022 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Παγγαίου και τα οικεία πινάκια.

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ της 9η Νοεμβρίου

Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 09.30, αλλά θα γίνεται κάθε φορά πριν από την έναρξη εκδικάσεως κάθε ομάδας υποθέσεων, από την προεδρεύουσα Ειρηνοδίκη, η οποία έχει και την ευθύνη της αποφυγής του συγχρωτισμού στο ακροατήριο.

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ της 9ης Νοεμβρίου 2022

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα γίνει ως εξής:

 

1. Πρώτο Τμήμα στις 09:30:

α) θα εκφωνηθούν  εκδικαζόμενες οι υπ’ αριθ. κατ. 13/2022 και 14/2022  αγωγές, τακτικής διαδικασίας (νέα διαδικασία), β) θα προεκφωνηθεί και θα αναβληθεί, καθώς υποβλήθηκε κοινό αίτημα αναβολής η υπ’ αριθ. κατ. 25/2022 αγωγή, ειδικής διαδικασίας, γ) θα προεκφωνηθεί και θα αναβληθεί, καθώς υποβλήθηκε κοινό αίτημα αναβολής η υπ’ αριθ. κατ. 35/2022 αγωγή, ειδικής διαδικασίας, δ) θα προεκφωνηθεί και θα αναβληθεί, καθώς υποβλήθηκε κοινό αίτημα αναβολής η υπ’ αριθ. 71/2022 αίτηση, εκούσιας δικαιοδοσίας, ε) θα προεκφωνηθεί και θα αναβληθεί, καθώς υποβλήθηκε αίτημα αναβολής του πληρεξουσίου δικηγόρου της μοναδικής διαδίκου η υπ’ αριθ. κατ. 73/2022 αίτηση, εκουσίας δικαιοδοσίας, ζ) θα εκφωνηθεί εκδικαζόμενη η  με αριθ. κατ. 8/2022 αγωγή, διαδικασίας μικροδιαφορών (νέα διαδικασία), η) θα προεκφωνηθεί και εφόσον κρατηθεί θα συζητηθεί η υπ’ αριθ. 111/2022 αίτηση, εκούσιας δικαιοδοσίας και ι) θα προεκφωνηθεί και εφόσον κρατηθεί θα συζητηθεί η υπ’ αριθ. 32/2022 αίτηση, εκουσίας δικαιοδοσίας.

Οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 09:30 στο δικαστήριο.

 

2. Δεύτερο Τμήμα στις 10:00 :

Θα προεκφωνηθούν κι εφόσον κρατηθούν θα συζητηθούν οι με αριθ. κατάθεσης:  1) 17/2022 ανακοπή, ειδικής διαδικασίας, 2) 34/2022 αγωγή, ειδικής διαδικασίας, 3) 68/2022 αίτηση, εκουσίας δικαιοδοσία, 4) 69/2022 αίτηση εκουσίας δικαιοδοσία, 5) 70/2022, αίτηση, εκουσίας δικαιοδοσία.

Οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 10:00 στο δικαστήριο.

3. Τρίτο Τμήμα στις 10:30:

Θα προεκφωνηθούν κι εφόσον κρατηθούν θα συζητηθούν οι με αριθ. κατάθεσης: 1)72/2022, 2)  74/2022, 3) 75/2022,  4) 76/2022 αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας.

Οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 10:30 στο δικαστήριο.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΙ την Γραμματέα του Δικαστηρίου να αποστείλει την παρούσα Πράξη αμέσως στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου α) των δικηγόρων άλλων περιφερειών, β) του  Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, γ) του Ν.Σ.Κ, προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους.

Ελευθερούπολη, 08-11- 2022

Η ΔΟΚΙΜΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.