ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 19/12/22


  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ     244/ 2022

 

    Ο αναπληρωτής διευθύνων δικαστής του Ειρηνοδικείου Παγγαίου Αναστάσιος Δοματζόγλου λαμβάνοντας υπ’ όψιν

- την υπ'αριθ. 282/21-11-2022 πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Καβάλας, με την οποία ορίσθηκε αναπληρωτής διευθύνων δικαστής του Ειρηνοδικείου Παγγαίου,  έως της ανάληψης καθηκόντων από την δόκιμη Ειρηνοδίκη Παγγαίου που τελεί σε ειδική άσκηση ,Αντιγόνη Πινακίδου,

- την Κ.Υ.Α. με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 72546/16-12-2022 (ΦΕΚ Β’ 6445/16-12-2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00»,

- το γεγονός ότι οι σχετικές  Κ.Υ.Α. που εκδίδονται είναι συνήθως ομοίου πλέον  περιεχομένου καθώς και  ότι σε περίπτωση που θα εκδοθεί Κ.Υ.Α. που απαιτεί τροποποίηση της παρούσης, θα εκδοθεί νέα πράξη του διευθύνοντος το δικαστήριο,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ

Από  Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 έως και  Παρασκευή  28 Φεβρουαρίου 2023,

1)        Το δικαστήριο θα λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα υπηρεσιών του, τηρουμένων των μέτρων προστασίας με χρήση απολυμαντικών και εξαερισμό των χώρων του δικαστηρίου. Το ακροατήριο και ο προθάλαμος θα παραμείνουν με την διαμόρφωση που έγινε για την αποφυγή του συγχρωτισμού τηρουμένου του  μέτρου της αποστάσεως μεταξύ των προσώπων, καθώς και της χρήσης των απολυμαντικών. Συστήνεται δε σε όλους τους παρευρισκόμενους στους χώρους του Ειρηνοδικείου Παγγαίου για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας και η χρήση μάσκας.

2)        Η Γραμματεία θα διεξάγει κάθε διαδικασία παρέχοντας τις προβλεπόμενες κατ' αρμοδιότητα υπηρεσίες τους με τους όρους ασφαλείας για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας,  όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα. Οι συναλλαγές με τους δικηγόρους και πολίτες γίνεται κυρίως με ραντεβού μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση. Εντός των γραφείων της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου  η είσοδος στην Γραμματεία θα γίνεται για όλους κατόπιν προσκλήσεως από τους Γραμματείς του Ειρηνοδικείου από την θύρα που βρίσκεται έμπροσθεν του γραφείου της Γραμματείας. Η έξοδος από την Γραμματεία του δικαστηρίου θα γίνεται για όλους από την ίδια θύρα. Η είσοδος στα γραφεία των γραμματέων θα γίνεται τηρουμένης της αποστάσεως, κατά σειρά ενός ατόμου κάθε φορά. Θα χρησιμοποιούνται από όλους απολυμαντικά αλκοολούχου διαλύματος για την αντισηψία χεριών και απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων από όλους.

3)        Τα πιστοποιητικά εκδίδονται και μετά από υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά.

4)        Οι ένορκες βεβαιώσεις και οι διαδικασίες των διαθηκών θα διεξάγονται στο ακροατήριο, σε ώρα που θα προκαθορίζεται.  Οι αιτούντες και οι μάρτυρες θα εισέρχονται κατ’ ευθείαν στο ακροατήριο, όπου θα διεξάγεται όλη η διαδικασία, τηρουμένων των αποστάσεων.

5)        Η κήρυξη κυρίας διαθήκης, θα διεξάγεται στο ακροατήριο, τηρουμένων και των μέτρων προστασίας. Η ημέρα και ώρα της διεξαγωγής θα ορίζεται από  την Γραμματέα μετά από τηλεφωνική συνεννόηση. Οι αιτούντες και οι μάρτυρες θα εισέρχονται κατ’ ευθείαν στο ακροατήριο, όπου θα διεξάγεται όλη η διαδικασία.

6)        Με το άρθρο 45 του Ν.4947/2022 (ΦΕΚ Α 124/23.06.2022) παρατάθηκε η ισχύς του άρθρου 56 του  Ν 4871/2021 έως 31-12-2022 ως προς το μέτρο της κατανομής των εκδικαζομένων υποθέσεων κατά ομάδες με διαφορετική ώρα έναρξης εκδικάσεως για κάθε ομάδα, γεγονός που επιτυχώς μειώνει σημαντικά τον συγχρωτισμό. Επίσης θα διατηρηθεί  η υπάρχουσα διαμόρφωση του χώρου του ακροατηρίου και του προθαλάμου που διασφαλίζουν την τήρηση των αποστάσεων με την τήρηση του κανόνα ότι εντός του ακροατηρίου επιτρέπεται η παραμονή τόσων ατόμων ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των αποστάσεων και να επιτυγχάνεται η επαρκής προστασία από την διασπορά της πανδημίας. Κατά την προεκφώνηση που θα γίνεται πριν από την έναρξη κάθε ομάδας εκδικαζομένων υποθέσεων εντός του ακροατηρίου θα παρευρίσκονται μόνον οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι διάδικοι των μικροδιαφορών που παρίστανται χωρίς δικηγόρο, αλλά όχι τόσοι ώστε να μη τηρούνται οι αποστάσεις. Σε περίπτωση μη παράτασης του μέτρου της κατανομής , η παρούσα θα παύσει να ισχύει ως προς το εν λόγω μέτρο.

7)        ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΒΟΛΩΝ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΜΑΤΑΙΩΣΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ.

  Όσο ισχύει το μέτρο της κατανομής συστήνεται στους πληρεξουσίους δικηγόρους έως τις 12:00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας  να ενημερώνουν τον δικάζοντα για τις υποθέσεις που πρόκειται να υποβληθεί αίτημα αναβολής, αλλά και εάν θα γίνει  παραίτηση από το δικόγραφο, βίαιη διακοπή της δίκης,  κατάργηση της δίκης και ματαίωση της συζήτησης, προκειμένου να καταρτίζεται αναλόγως η πράξη κατανομής από τον δικαστή, ώστε να εξελίσσεται ομαλά και σύντομα η διαδικασία όσων υποθέσεων θα δικαστούν. Για τους λόγους αυτούς οι πληρεξούσιοι δικηγόροι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στην Γραμματεία στο οποίο θα αναγράφεται α) ο πληρεξούσιος δικηγόρος που ενημερώνει ότι θα υποβάλλει σχετικό αίτημα, β) η τηρητέα διαδικασία της υπόθεσης, ο αριθμός και το έτος καταθέσεως του εισαγωγικού δικογράφου, γ) η άποψη του πληρεξουσίου δικηγόρου του αντιδίκου (εφόσον είναι γνωστός), επί του αιτήματος αναβολής (εάν είναι άγνωστος ο πληρεξούσιος του αντιδίκου θα αναγράφεται τούτο επί του εγγράφου).

8)         Οι δικαστικοί υπάλληλοι και λοιποί εργαζόμενοι στην ως άνω υπηρεσία που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, υποβάλλονται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, σε διαγνωστικό έλεγχο, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς και το καταθέτουν είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έγχαρτη στην προϊσταμένη της Γραμματείας.  

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ

α) Για τις συναινετικές προσημειώσεις ισχύουν πλέον μόνον οι διατάξεις του ΚΠολΔ . Σημειώνεται ότι  στη διαδικασία των συναινετικών προσημειώσεων α)  η, κατ’άρθρο 242 παρ.2 του ΚΠολΔ, δήλωση μη παράστασης κατά την εκφώνηση,  δεν επιβάλλεται να υποβληθεί από όλους τους διαδίκους, αλλά επιτρέπεται να υποβληθεί και μόνον από ένα διάδικο και β) η δήλωση του οφειλέτη-δανειολήπτη ότι συναινεί στην εγγραφή προσημειώσεως στο ακίνητό του, δεν απαιτείται να περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου,  αλλά αρκεί η πληρεξουσιότητα να χορηγείται και με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος διαδίκου, η οποία μπορεί να γίνεται από δημόσια, δημοτική ή άλλη αρμόδια αρχή ή από δικηγόρο.

β) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, επίσης συζητούνται κανονικά με μάρτυρες, μόνον στο ακροατήριο του δικαστηρίου, τηρουμένων των μέτρων προστασίας της υγείας.

γ) Οτι δυνάμει της παρατάσεως της παρ. 1 άρθρου 56 Ν 4871/2021 με το άρθρο 45 του Ν 4947/2022, συνεχίζεται έως 31-12-2022 το μέτρο της κατανομής των υποθέσεων στην δικάσιμο, με πράξη του δικαστή που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εφόσον συμπεριλαμβάνονται υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, εφόσον είναι γνωστή, την προηγουμένη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, μετά τις 13:00, προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των παραγόντων της δίκης και η έκθεσή τους στον κίνδυνο πανδημικής μολύνσεως.  Στις υποθέσεις αυτές και για όσο ισχύει το μέτρο της κατανομής, δυνάμει της αυτής ως άνω διατάξεως του άρθρου:

i. εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος.

iii. αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας .    

ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ η Γραμματέας του δικαστηρίου να κοινοποιήσει την παρούσα ηλεκτρονικά α. στον Δ.Σ.Κ., β. στους υπαλλήλους και γ. στους δικαστές του Ειρηνοδικείου Καβάλας.

Ελευθερούπολη,  19 Δεκεμβρίου 2022

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Α.ΔΟΜΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.