ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 14/10/20


 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αριθμός Πράξης 90/2020

Η Ειρηνοδίκης Αναστασία Πεχλιβάνη, αφού έλαβε υπόψιν της:

 • Την παράγραφο 11 της υπ’ αριθμ. 33/12-5-2020 Πράξης της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Παγγαίου Ισιδώρας Αβράμ, ως παρατάθηκε η ισχύς αυτής δυνάμει της με αριθμ. 73/04-09-2020 Πράξης της ιδίας,
 • Τα αιτήματα αναβολών που υποβλήθηκαν στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Παγγαίου δια του Δ.Σ.Κ. και αφορούν την δικάσιμο της 14-10-2020,
 • Τις υποθέσεις των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για τη δικάσιμο της 14-10-2020 του Ειρηνοδικείου Παγγαίου και το πινάκιο της ως άνω δικασίμου,
 • Το άρθρο 72 του Ν 4722/2020 (ΦΕΚ Α υπ’αριθ. 177/15-9-2020) .

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 14ης Οκτωβρίου 2020

Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 09:30, αλλά θα γίνεται κάθε φορά, πριν από την έναρξη εκδίκασης κάθε ομάδας υποθέσεων όπως ορίζεται παρακάτω.

 • Θα αναβληθεί η συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 12/2020 αγωγής.
 • Κοινά έγγραφα αιτήματα αναβολής, (ειδική έγγραφη δήλωση με υπογραφές) χωρίς υποχρέωση παράστασης στο ακροατήριο γίνονται δεκτά άνευ ετέρου, δυνάμει του άρθρου 72 παρ.2 του Ν. 4722/2020, εφόσον κατατεθούν έως τις 12:00 της προηγούμενης ημέρας από την δικάσιμο.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ της δικασίμου της 14ης Οκτωβρίου 2020, θα γίνει ως εξής :

 • Στις 09:30 και αφού κριθούν τα αιτήματα αναβολής των αιτήσεων εκούσιας δικαιοδοσίας με αριθμούς κατάθεσης 31/2019, 141/2018 και 36/2019, θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι αιτήσεις με αριθμούς κατάθεσης 31/2019, 141/2018 και 36/2019 (υπό την προϋπόθεση απόρριψης των αιτημάτων αναβολής αυτών) και οι αγωγές με αριθμούς κατάθεσης 4/2020, 13/2020 και 127/2019. Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 09:30 στο δικαστήριο
 • Στις 10:30 θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι αγωγές με αριθμούς κατάθεσης 12/2020, 23/2020, 33/2020, 34/2020 και 42/2020. Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 10:30 στο δικαστήριο.
 • Στις 11:30 θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι αιτήσεις με αριθμούς 296/2018, 301/2018, 29/2019 και 33/2018. Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 11:30 στο δικαστήριο.
 • Στις 12:30 θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι αιτήσεις με αριθμούς 183/2018, 284/2018 και 32/2019. Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 12:30 στο δικαστήριο.
 • Στις 13:30 θα προεκφωνηθεί και ακολούθως θα εκδικασθεί η αίτηση με αριθμό 34/2019. Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες της παραπάνω υπόθεσης να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 13:30 στο δικαστήριο.

Όταν έχει υποβληθεί κοινό έγγραφο αίτημα αναβολής, δεν είναι απαραίτητη η έκδοση πράξης από τον δικαστή και δεν χρειάζεται οι δικηγόροι να παρασταθούν κατά την προεκφώνηση, διότι η αναβολή δίδεται υποχρεωτικά, εκτός όλως εξαιρετικών περιπτώσεων για τις οποίες οι δικηγόροι θα ενημερώνονται με μέριμνα της Γραμματείας, εγκαίρως.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙ τη Γραμματέα του Δικαστηρίου να αποστείλει αμέσως την παρούσα στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου α) των δικηγόρων άλλων περιφερειών και β) του  Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους πληρεξουσίους δικηγόρους.       

Ελευθερούπολη, 13 Οκτωβρίου 2020

Η Ειρηνοδίκης

 

Αναστασία Πεχλιβάνη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.