ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 15/10/20


 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αριθμός Πράξης 91/2020

Ο Ειρηνοδίκης Ορέστης Καραφωτιάς, αφού έλαβε υπόψιν του:

             Την παράγραφο 11 της υπ’ αριθ. 33/12-5-2020 Πράξης της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Παγγαίου Ισιδώρας Αβράμ, ως παρατάθηκε η ισχύς αυτής δυνάμει της με αριθμ. 73/04-09-2020 Πράξης της ιδίας,

    Τα αιτήματα αναβολής που υποβλήθηκαν στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου δια του Δ.Σ.Κ.

    Τις αιτήσεις των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για τη δικάσιμο της 15-10-2020 του Ειρηνοδικείου Παγγαίου και το πινάκιο της ως άνω δικασίμου,

    Το άρθρο 72 του Ν 4722/2020 (ΦΕΚ Α΄ υπ’αριθ. 177/15-9-2020).

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ Πέμπτης 15 Οκτωβρίου 2020

Α] Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 9:30, αλλά θα γίνεται κάθε φορά πριν από την έναρξη εκδικάσεως κάθε ομάδας υποθέσεων, όπως ορίζεται παρακάτω.

Β] Θα αναβληθεί η συζήτηση των με αριθμό κατάθεσης 61/2018, 26/2019 και 50/2019 αιτήσεων εκούσιας δικαιοδοσίας του Ν. 3869/2010, εφόσον αποδειχθεί το ανέφικτο της παρουσίας των αιτούντων στη δίκη.

Γ] Θα αναβληθεί η συζήτηση των με αριθμό 180/2017 (έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 182/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου) και 93/2018 αιτήσεων εκούσιας δικαιοδοσίας του Ν. 3869/2010.

Δ] Κοινά έγγραφα αιτήματα αναβολής (ειδική έγγραφη δήλωση με υπογραφές) χωρίς υποχρέωση παράστασης στο ακροατήριο γίνονται δεκτά άνευ ετέρου, δυνάμει του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν. 4722/2020, εφόσον κατατεθούν έως τις 12:00 της προηγούμενης (εργάσιμης) ημέρας από την δικάσιμο.  

Δ] Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ της δικασίμου της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου 2020, θα γίνει ως εξής:

     Στις 9:30, θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν, εφόσον δεν αναβληθεί ή ματαιωθεί η συζήτησή τους, οι αιτήσεις εκούσιας δικαιοδοσίας του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα οι υποθέσεις με αριθμούς καταθέσεως 256/2013,90/2016, 274/2017, 38/2020, 64/2020, 53/2019, 187/2017, 30/2019, 48/2019, 49/2019 καθώς επίσης και  οι υποθέσεις α) 31/2020, 43/2020 (αίτηση μεταρρύθμισης απόφασης) και 7/2020 και β)  61/2018, 26/2019 180/2017, 93/2018 και 50/2019.   Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 9:30 στο δικαστήριο.

    Στις 12:30 θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν εφόσον δεν αναβληθεί ή ματαιωθεί η συζήτησή τους, οι αιτήσεις εκούσιας δικαιοδοσίας με αριθμούς καταθέσεως 15/2020, 16/2020, 24/2020, 28/2020, 29/2020, 43/2020, 49/2020 και 51/2020. Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 12:30 στο δικαστήριο.   

Όταν έχει υποβληθεί κοινό έγγραφο αίτημα αναβολής, δεν είναι απαραίτητη η έκδοση πράξης από τον δικαστή και δεν χρειάζεται οι δικηγόροι να παρασταθούν κατά την προεκφώνηση, διότι η αναβολή δίδεται υποχρεωτικά, εκτός όλως εξαιρετικών περιπτώσεων για τις οποίες οι δικηγόροι θα ενημερώνονται με μέριμνα της Γραμματείας, εγκαίρως.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙ τη Γραμματέα του Δικαστηρίου να αποστείλει αμέσως την παρούσα στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου α) των δικηγόρων  άλλων περιφερειών και β) του  Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους πληρεξουσίους δικηγόρους.      

Ελευθερούπολη, 13 Οκτωβρίου 2020

Ο Δικαστής

  ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.